Ana Sayfa / KURUMSAL / Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ
Göz sağlığını korumak ve sonradan olma körlüğü önlemek amacıyla halkı bilinçlendiren, erken teşhis, doğru ve etkin tedavi sağlayan bir kurum olmak.

VİZYONUMUZ
Misyonumuzu gerçekleştirmek adına Türkiye ve yurt dışından gelen hastalarımıza modern tedavi yöntemleri ile doğru sağlık hizmeti sunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Göz Nurunu Koruma Vakfı Hastane ve Merkezleri’nce sunulan sağlık hizmetlerini; Misyon, Vizyon ve ilkelerimiz ışığında oluşturmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirmek Temel Politikamızdır.

İLKELERİMİZ
Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek, hastalarımızın ihtiyaçlarını sürekli anlamaya çalışarak verdiğimiz hizmet kalitesini ölçülebilir şekilde geliştirmek.

Hastalarımız İçin;

- Kendi yakınımız gibi davranmak,
- Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek,
- Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak,
- Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek,
- En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

Çalışanlarımız İçin;

- En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek,
- Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak,
- Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,
- Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.

Toplum İçin;

- En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek,
- Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.

Personelimizin Davranış İlkeleri;

- Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermeksizin etik çalışmak,
- Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak,
- Herkese saygı ile yaklaşmak,
- Bilgilendirmek,
- Gereğinde özür dilemek,
- Hasta mahremiyetini korumak,
- Diğer çalışma arkadaşlarımızı destekleyerek çalışmak,