Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Göz Nurunu Koruma Vakfı (Göz Vakfı) hastane ve tıp merkezleri: (Bayrampaşa Göz Hastanesi, İdealtepe Beria Turaç Göz Merkezi, Bursa Yıldırım Göz Merkezi) olarak; hastalarımız, çalışan personelimiz, personel adaylarımız, iştirakçilerimiz, taşeron çalışanlarımız ve iş ortaklarımız açısından gizliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız konusunda şeffaf olmaya çalışıyoruz. 

Bu Gizlilik Politikası, bilgilere yönelik uygulamalarımızla ilgili genel bir çerçeve sağlamaktadır. Gizlilik Politikası, Göz Vakfı  web sitesi, sitede yer alan online işlemler bağlı kurumlarımızda gerçekleştirilen hizmetler için (bunlar topluca “Hizmetlerimiz” olarak adlandırılır) geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası’nın, web sitemizdeki, online işlemlerinizin Gizlilik Politikası’nın kapsamında olan Göz Vakfı’na bağlı sağlı kuruluşlarında gerçekleştirdiğiniz işlemler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikası’nın güncellenip güncellenmediğini sık sık kontrol etmeniz de çok önemlidir. Gizlilik Politikası’nı güncellediğimiz zaman, ilgili Hizmetler’e bir not ekleyerek önemli gördüğümüz değişiklikler hakkında sizi bilgilendiririz. Biz bu uyarıyı ekledikten sonra Hizmetlerimize erişerek veya onları kullanarak, güncellemede belirtilen yeni uygulamaları onaylamış olursunuz. Gizlilik Politikası’nın geçerli en yeni sürümü her zaman web sitemizde mevcut olacaktır. Gizlilik Politikası’nın güncel tarihini gizlilik politikasının altında görebilirsiniz. 

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

Sizin doğrudan verdiğiniz bilgiler

Bazı Hizmetler, bize doğrudan bilgi vermenize olanak tanır. Örneğin:

 • Kurumlarımızda  sunmuş olduğumuz Sağlık Hizmetlerimiz, hastalarımızın ad, soyad, T.C. Kimlik No, adres, telefon, sosyal güvenlik no, vb. tüm kimlik bilgilerini bizlere iletmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin hastanelerimize sağlık muayenesi başvurusunda bulunduğunuz takdirde, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatları gereği sizlere hizmet sunabilmemiz için kimlik bilgilerinizi bize iletmeniz gerekecektir.
 • Web sitemizde yer alan Online İşlemler bölümünden randevu alabilmeniz için, kimlik bilgilerinizi isteyebiliriz.
 • Web sitemizde yer alan İK bölümünden iş başvurusu gerçekleştirebilmeniz için kimlik bilgilerinizi, iş deneyiminize ve öğrenim hayatınıza ilişkin bilgilerinizi isteyebiliriz.

 

Hizmetler’i kullanımınıza ilişkin bilgiler:

Verdiğiniz bilgilere ek olarak, diğer kurumlarımızdan almış olduğunuz hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin bilgiler toplayabiliriz. Örneğin, aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyad, T.C.Kimlik Numarası vb. tüm kimlik bilgileri,
 • Sağlık bilgileri: Hastanelerimizde görmüş olduğunuz tüm tedavilere ilişkin bilgiler,
 • İletişim bilgileri: E-posta, Telefon numarası vb. sizinle iletişim kurmaya yardımcı bilgiler

bize iletilebilir.

Üçüncü taraf kaynaklardan gelen bilgiler:

Genel kullanıma açık ve ticari olarak kullanılabilen kaynaklardan (yasaların izin verdiği ölçüde) sizin hakkınızda bilgi alabilir ve bu bilgileri, sizden veya sizin hakkınızda aldığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, Hizmetlerimizin tesisi amacıyla üçüncü taraf konumundaki yakınlarınızdan size ait bilgilerin verilmesini isteyebiliriz.

Topladığımız Diğer Bilgiler
Ayrıca, siz, sağlık durumunuz veya Hizmetler’i kullanımınız hakkında diğer bilgileri, toplama sırasında veya başka yöntemlerle onayınızı alarak toplayabiliriz.
Belirli bilgi türlerini (ör. Sağlık durumunuz ile ilgili güncel bilgileri) bize vermemeyi tercih edebilirsiniz; ancak bu bilgileri vermemeniz bazı Hizmetler’i kullanamamanıza veya istediğiniz şekilde yararlanamamanıza yol açabilir.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Bazı kişisel verileri web sitemizi veya ürünlerimizi kullandığınızda otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler aşağıdaki bilgi türlerinden bazılarını veya hepsini kapsayabilir:

 • İnternet Protokolü ("IP") adresiniz;
 • Kullanıcı ve hesap adlarınız ve bunlarla ilgili veriler;
 • Telefon numarası;
 • GPS/Wi-Fi/iletişim ağı yerel bilgilerine dayalı coğrafi konum.

 

Verilerin kimlik tanımlayıcı niteliklerini muhafaza etmemiz gereken durumlar haricinde, topladığımız verileri anonim hale getirir ve kimliğinizi tanımlamayacak bir biçimde saklarız. Örneğin, IP adresinizi topladığımızda rakamların son grubunu gizleyerek (ör. 192.168.1.1 olan numarayı 192.168.1.XXX haline getirerek) IP adresinizi anonimleştiririz.


Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz ?

Web sitemizde yer alan Online İşlemler ve İK bölümünden gerçekleştirebileceğiniz iş başvurusu hizmetimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, hastanelerimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi bilumum yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 • Sizi bir Hizmet’e kaydedebilmemiz için;
 • Talep ettiğiniz bir Hizmet’i sağlamak için;
 • Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için;
 • Özelleştirilmiş reklamlarla sponsorlu içerik sağlamak ve promosyon içeren iletişimleri size göndermek gibi reklamcılık faaliyetleri için;
 • Pazarımız, müşterilerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve analizi için (ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında fikrinizi sormak ve müşteri anketleri yürütmek buna dahildir);
 • Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak Hizmetlerimizi iyileştirmek ve yeni ürünlerle hizmetler geliştirmek için;


Sizden topladığımız bilgileri birleştirerek, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için kullanabiliriz.


Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

 • İştirakler: Gizlilik Politikası’nın amacı dahilinde, bilgileriniz Göz Vakfı ve Bağlı kurumları ile paylaşılabilir.
 • Hizmet sağlayıcılar: Bilgilerinizi, faturalandırma işlemlerinde bize yardımcı olan ya da bizim adımıza e-posta gönderen şirketler gibi, bizim adımıza veya bizim için hizmet sağlayan şirketlere de açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir.
 • Müşteri (Hasta) Yakınları: Sağlık durumunuz ile ilgili bilgileri, ilgili sağlık mevzuatı çerçevesinde birinci derece yakınlarınızı bilgilendirme amacıyla açıklayabiliriz.
 • Yasaların Gerektirdiği veya Hizmetlerimizi Korumamız: açısından gerekli durumlarda diğer taraflar.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:

 • Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi);
 • Hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için ve
 • Göz Vakfı ve Bağlı kurumları veya ilgili iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ya da müşterilerimizin hakları, mülkleri veya güvenliğini korumak için.

Onayınızla veya Talebinizle Diğer Taraflar: Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen açıklamalara ek olarak, onayınız veya talebiniz doğrultusunda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.


Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?

Müşterilerimize sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;

 • Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
 • Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
 • Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,
 • Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,
 • Hastane bilgi sistemimizde her türlü erişim işlemleri (okuma, değiştirme, silme, ekleme) sınırlandırılmıştır,
 • Hasta dosyaları ve bilgileri sadece hastalarımızın kendilerine, yazılı onay verdikleri yakınlarına, sağlık mevzuatı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adli durumlarda yetkili adli mercilere verilmektedir.


Hastanemizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.


Verilerinizi Kim Kontrol Ediyor?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Göz Nurunu Koruma Vakfı ve Bağlı kuruluşları için “Veri Sorumlusu” olarak belirlenmiştir.  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip kişilerce bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası kapsamında toplandığını ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanunda öngörülen hak ve yükümlülüklere haiz olduklarını belirtiriz.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir

Göz Vakfı bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
 • Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
 • Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
 • Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
 • Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
 • Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman bize iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?

Göz Vakfı sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
 • Veri işlemenin doğru olması,
 • İşlemenin kapsamının belirli olması,
 • İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 • İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Verilerin güncel olması,
 • Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi


Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız. Kurumumuz adına yalnızca www.gozvakfi.com adresinde yazan bilgiler kurumumuzum sorumluluğundadır.

 

 

 

İletişim 0212 467 75 00
Bize Ulaşın Detaylı Ulaşım Bilgileri Bayrampaşa İdealtepe Bursa