Op. Dr. Gülşah TEZCAN

30 Ocak 2024
Op. Dr. Gülşah TEZCAN
Op. Dr. Gülşah TEZCAN

Op.Dr. Gülşah TEZCAN

Eğitim & İhtisas: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  2009-2015

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Katarakt,Refraktif Cerrahi, Kontakt Lens

Çalıştığı Kurumlar:

  • İ.U- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları     Eylül 2016 – Eylül 2021
  • Johns Hopkins University Wilmer Eye Institute, ABD (Klinik Gözlemci Doktor), 2022
  • Yale University, School of Medicine, Yale Eye Center, ABD (Klinik Gözlemci Doktor), 2022
  • Patnos Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet), Eylül 2021 – Temmuz 2023
  • Özel Medicana Ataköy Hastanesi Eylül 2023-Ocak 2024

Bilimsel Faaliyetleri

Yayınlar: 1. Dogan C, Mergen B, Sert S, Tezcan G, Gonen B, Guleser UY, Arslan OS. The effect of injury type and location on the prognosis of the patients with open globe injuries. Medical Science and Discovery 2019;6(8),145-149.

  •  Bildiriler:

1. Seda Sert, Gülşah Tezcan, Şefika Arzu Ergen, Didem Çolpan Öksüz, Ahmet Murat Sarıcı. Tiroid oftalmopati tanılı hastalarda kombine sistemik kortikosteroid ve retroorbital radyoterapi uygulamasının etkinliği.

TOD 53. Ulusal Kongre. 06-10 Kasım 2019

2. Gülşah Tezcan, Seda Sert, Ahmet Murat Sarıcı. Çocukluk Çağı Optik Yolak Gliomlarında Klinik Yaklaşım ve Tedavi Sonuçları.

              TOD 53. Ulusal Kongre. 06-10 Kasım 2019

3. Mehmet Serhat Mangan, Gülşah Tezcan, Ahmet Murat Sarıcı. Orbital Kitle Nedeniyle Orbitotomi Uygulanan Hastaların Cerrahi Yöntem Şekli ve Histopatolojik Özellikleri

TOD 53. Ulusal Kongre. 06-10 Kasım 2019

4. Seda Sert, Gülşah Tezcan, Busenur Gönen, Didar Uçar, Ahmet Murat Sarıcı. İntravitreal Anti-VEGF Tedavisinin Diabetik Makuler Ödem Üzerindeki Erken Dönem Etkilerinin Optik Koherens Tomografi Anjiyografi(OCTA) İle Değerlendirilmesi. TOD 32. Yaz Sempozyumu. 27-29 Eylül 2019

5.Seda Sert, Osman Şevki Arslan, Cezmi Doğan, Burak Mergen, Gülşah Tezcan. İnaktif Vernal Keratokonjonktivit Hastalarında Kuru Göz Tedavisi Gerekli mi? TOD 52. Ulusal Kongre. 13-18 Kasım 2018

 

6.Gülşah Tezcan, Ahmet Murat Sarıcı. Fotodinamik Tedavi İle Regresyon Gösteren Edinsel Retina Astrositom Olgusu

TOD 52. Ulusal Kongre. 13-18 Kasım 2018

7. Yetik H, Doğan C, Tezcan G ,Ogreden T.,Arslan O. Fellow Eye Effects Of Monocular İntravitreal Bevacizumab İnjection For Retinopaty Of Prematurity

18 th Euretina,2018,Vienna

8.Belgin Kılıç Sevimli, Solmaz Balcı Akar, Gülşah Tezcan. Makula Deliklerinde Cerrahi Öncesi ve Sonrası OCT Bulgularıyla Vizuel Prognozu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

TOD 51. Ulusal Kongresi,2017,Antalya

9. Gülşah Tezcan, Osman Şevki Arslan, Cezmi Doğan,Busenur Karabulut, Burak Mergen. Kombine Descement Membran Endotelyal Keratoplasti (DMEK),Fakoemülsifikasyon ve İntraoküler lens İmplantasyon Sonuclarımız

TOD 51. Ulusal Kongresi,2017,Antalya

10.Gülşah Tezcan, M. Akif Özdamar. Katarakt Cerrahisinin Oküler Yüzey Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Sözel Bildiri, TOD 55. Ulusal Kongre, 2021

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Katarakt Cerrahisinin Oküler Yüzey Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, 2021;Dr. Gülşah Tezcan, Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Akif Özdamar.

Kitap Bölümleri:

Retinanın Vasküler Hastalıkları ve Güncel Yaklaşımlar. Retinal Vasküler Tıkanıklıkları          Cerrahi Tedavi, Gülşah Tezcan. Hipokrat Kitapevi Ankara, 2023, s 265- 273

 

Aldığı Ödüller/Burslar/Diplomalar

1.Gülşah Tezcan, Osman Şevki Arslan ,Cezmi Doğan Dua Tabakasının Gösterilmesi (Video) TOD 51. Ulusal Kongresi,2017,Antalya (En iyi video yarışmasında üçüncülük)

 

2.European Board of Ophthalmology Exam (FEBO Diploma), 2022

Geri Bildirim