Op. Dr. Öznur İşcan

12 Ocak 2022
Op. Dr. Öznur İşcan
Op. Dr. Öznur İşcan

Op. Dr. Öznur İşcan

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul,1981

Yabancı Dil : İngilizce

E- Posta Adresi : oznuris@hotmail.com

Eğitimi: 2005, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi       

Uzmanlık: 2010, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalıştığı Kurumlar :

 • Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi (2022- Halen)
 • Biruni Üniversitesi Hastanesi Göz Kliniği (2020-2021)
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği (2013-2020)
 • Antalya Elmalı Devlet Hastanesi ( 2010-2012)
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği ( 2005-2010)

Mesleki İlgi Alanları :

 • Katarakt- Refraktif cerrahi
 • Keratokonus tedavisi
 • Kornea Nakli
 • Kontakt Lens

Üyesi Olduğu Dernekler :

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği

European Contact Lens Society of Ophthalmologists (ECLSO)

Yayınlar, Poster ve Serbest Bildiri Sunuları :

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Öznur İşcan Uzunlulu, Tülay Alpar Akçetin, Kadir Eltutar Medikal Tedavi İle İyileşmeyen Kornea Ülseri Tedavisinde Amniyon Membranı Transplantasyonu Sonuçlarımız - Orijinal Araştırma.Türk Oftalmoloji Dergisi 2009;39(5): 354-359

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Öznur İşcan, Tülay Alpar Akçetin, Nurhan Dinçer, Esra Kasapoğlu,Kadir Eltutar. Comparıson of the effects of dorzolamıde-tımolol fıxed combınatıon and brımodıne on ıntraocular pressure after phacoemulsıfıcatıon surgery. –ESCRS 2008

N. Demet Ozcelik, Kadir Eltutar, Burak Bilgin, Oznur Iscan. Anterior Chamber Depth and  Intraocular Pressure Changes In Relation to Axial Length After Uneventful Phacoemulsification Surgery . Istanbul Education and Research Hospital Opthalmology Department, Turkiye. – ASCRS 2009

Öznur İşcan ,Tülay Alpar Akçetin, Kadir Eltutar .Amnıon membrane transplantatıon ın corneal ulcers refractory to medıcal therapy. THE 2009 congress of the european society of ophthalmology (SOE) AMSTERDAM

      Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

        Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Geri Bildirim