Op.Dr. Gülin Seda AKTOROS

11 Ocak 2022
Op.Dr. Gülin Seda AKTOROS
Op.Dr. Gülin Seda AKTOROS

Op.Dr. Gülin Seda AKTOROS

Doğum Yeri ve Yılı:Ankara - 1958

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas:

 • Hacettepe Tıp Fakültesi, SSK Göztepe Hastanesi

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Katarakt, Retina

Çalıştığı Kurumlar:

 • Göz Vakfı
 • SSK Göztepe Hastanesi

Mesleki Üyelikler

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türki Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği

Bilimsel Çalışmaları:

 • Nohutçu GS, Özpolat H, Sağlam E; Vitreus kanamalarında pars plana vitrektomi ve bevacizamab uygulaması TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2008
 • Bostan C, Mutluay A, Sağlam E, Nohutçu G, Özpolat H; Yaşa bağlı maküla dejeneresansında gelişen koroid neovasküler membranların tedavisinde verteparfin ile fotodinamik tedavi ve bevacizumab kombinasyonu TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2008
 • Mutluay A, Bostan C, Sağlam E, Nohutçu G, Özpolat H, İntravitreal bevacizumab enjeksiyonlarımızın genel değerlendirmesi TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2008
 • Sağlam E, Nohutçu G, Bostan C, Mutluay A: Komplike retina dekolmanlı olgularda ağır silikon kullanımının anatomik ve fonksiyonel sonuçları TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ankara 2008
 • TOD bahar sempozyumu diabet ve göz 2008 panel – diabetik retinopatisi epidemiyoloji ve patoloji
 • Sağlam E, Bostan C, Nohutçu G, ERM ve İLM soyulmasında brillant blue kullanımı TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2009
 • Nohutçu A, Tufaner G, Tuncer Z, Kılıçoğlu G, Nohutçu GS: İki gözde orbita inflamasyonu olan bir glokom olgusu TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2009
 • TOD İstanbul şubesi aylık bilimsel toplantısında konuşma Panel – Endojen endoftalmi
 • Nohutçu GS, Kargül G, Sağlam E, Özpolat H: Diabetik makula ödeminde spektral domain optik kohorens tomografi ile fotoreseptörlerin değerlendirilmesi TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2010
Geri Bildirim