Op.Dr. Turhan SOYLU

11 Ocak 2022
Op.Dr. Turhan SOYLU
Op.Dr. Turhan SOYLU
Başhekim Yardımcısı

Op.Dr. Turhan SOYLU

Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir - 1952

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas: İstanbul Tıp Fakültesi 1975, İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1979

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Kornea, Glokom, Katarakt

Çalıştığı Kurumlar:

 • Moorfields Eye Hospital Pediatrik Oftalmoloji ve Vitreoretinal cerrahi sertifikası 2007
 • Konya Askeri Hastanesi 1980 - 1981
 • Göz Vakfı
 

Mesleki Üyelikler

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • ASCRS Uluslarası üyeliği
 

Bilimsel Çalışmaları:

 • G.TÜRKER,Y:B:USTA,T.SOYLU : Birinci Ark Anomalisiyle Birlikte Olan Bir Mikroftalmi Vakası Türk Oftalmoloji Gazetesi , 8:168-171,1978
 • A.GÜCÜKOĞLU, D.BAŞAR, T.SOYLU : Retinoschisis ve Fotokoagülasyonla Tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 8:172-177,1978
 • M.K.İDİL, S.ERDA, E.ÖNGÖR, T.SOYLU. K.AKARÇAY : E.E.C.Sendromu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 9:10-22,1979
 • A.GÜCÜKOĞLU, T.SOYLU : Preterminal Kronik Basit Glokomda Cerrahi Girişim ve Sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi ,9:44-50,1979
 • G.TÜRKER, Y.B.USTA, T.SOYLU : Östrojenlerin Göz İçi Basıncı ve Dış Akım Kolaylığı Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma) Türk Oftalmoloji Gazetesi , 9:60-64,1979
 • D.BAŞAR, G.ÖZKUL, T.SOYLU : Pars Plana Vitrektomisi. XIII.UIusalTürk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. (Editörler: Cahit ÖRGEN, Ümit EMÜLER, M.Erol TURAÇLI) Kardeş Marbaası. Ankara , 1979, s.99-103
 • Y.B.USTA, T.SOYLU, Ü.BENGİSU : Miyotük Tedavisine Bağlı RetinalDekolmanı (Olgu Takdimi). Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:64-67,1980
 • SOYLU T., USTA Y.B., TÜRKER G.: BirKonjenitaIRetinoskizis Olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:108-112,1980
 • Turhan SOYLU , Yıldırım Beyazıt USTA, Meri URGANCIOGLU , Ahmet GÜCÜKOĞLU, Sair ERDA : EkspulsifHemoraji ve KoroidEffüzyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:219-226,1980
 • D.BAŞAR, G.TÜRKER, E.ÖNGÖR, A.GÜCÜKOĞLU, T.SOYLU : Makula Kırışıklıkları. XII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. (EditönErcan ÖNGÖR) Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1980, s.334-340
 • T.SOYLU , C.ÖZGÜN , M.BEKAROĞLU , A.GÜCÜKOĞLU : Ksenon Ark Fotokoagülasyonu Uygulanan DiabetikRetinopatili Hastalarda Geç Görme Keskinliği Sonuçları XIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editör: Ahmet GÜCÜKOĞLU) Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 190, S334-340
 • Turhan SOYLU , Mukaddes CANBAZ : Aspirinsiz ve Aspirinli Koşullarda Göze Yapılan Basıncın Ön Kamara Sıvısı Protein Düzeyinde Meydana Getirdiği Değişiklikler İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:651-659,1981
 • Mukaddes CANBAZ, Turhan SOYLU : Aspirinsiz ve Aspirinli Koşullarda Göze Yapılan Basıncın Ön Kamara Sıvısı Sodyum ve Potasyum Konsantrasyonunda Meydana Getirdiği Değişiklikler II. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 45:102-109,1982
 • PEKSAYAR G., SOYLU T.: UveaMelanımları Ve Takip Sonuçlarımız. XVII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler: Ömer Faruk KÖKER, Adnan DEMİRDÖVEN) Koza Marbaası, Adana , 1983, s30-38
 • Turhan SOYLU , Ahmet GÜCÜKOĞLU, Ercan SAĞLAM : Terminal Proliferatif Retinopatide EkvatoryaI Kriyoterapi.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (EditörM.Erol TURAÇLI) ÖZTEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.87-93
 • G.PEKSAYAR, M.K.SOYTÜRK, T.SOYLU : Konjoktivanın Pigmentli Tümörleri.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editör:M.Erol TURAÇLI) ÖZBEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.269-276
 • Turhan SOYLU , Demir BAŞAR : OrbitaHemanjiomu.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editör: M.Erol TURAÇLI) ÖZTEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.283-288
 • T.SOYLU, A.ARDAL : Yumuşak Kontakt Lens Saklama Solüsyonları ile ilgili Bakteriyolojik Bir Çalışma.XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editörler: Ahmet GÜCÜKOĞLU , Turhan SOYLU) Matbaa Teknisyenleri basımevi, İstanbul, 1986, s212-215
 • SOYLU T., YAVUZ U. KAYURTAR İ.: Arka Kamera Lens İmplantasyonunda Başlangıç Olgularımız.XXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler: Ömer K. Doğan , Süleyman OKUTAN) Cilt 1. Konya , 1988 , s.21-28
 • U.YAVUZ, T.SOYLU, U.KOCA, Ö.EREN, İ.KAYURTAR : 41 Olguda PenetranKeratoplasi Sonuçları. XXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editörler: Ömer K.DOĞAN , Süleyman OKUTAN, Fehmi ÖZKAN) Cilt 2. Konya , 1988, s.853-857
 • U.YAVUZ , T.SOYLU, U.KOCA, Ö.EREN, İ.KAYURTAR , D.KOHEN : Metaoxedrin : Katarakt Cerrahisinde İntraoperatif Ani ve Kalıcı Midriyazis Sağlayan Yeni Bir Ajan. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜNALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLU, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 1. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990, s.222-224
 • T.SOYLU , U.YAVUZ : Keratokonuslu gözlerde PenetranKeratoplasti Sonuçları. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜNALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLU, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 1. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990 ,s.506-510
 • İ.KAYURTAR, T.SOYLU , U.YAVUZ : Mobil Protez Olgularında SferliEvisserasyonun önemi. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜLALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLUI, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 2. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990, s.46-48
 • Ulgar YAVUZ, Öbek EREN, Turhan SOYLU, Faik BANKEROĞLU , Davut KOHEN : PMMA vd Silikon Göz İçi Lenslerin YAG Lasere Dayanıklılıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi BÜLTENİ. Cilt II. İstanbul, 1991, s.23-24
 • Faik BANKEROĞLU , Ulgar YAVUZ, Turhan SOYLU : PenetranKeratoplasti Sonrası Tekrarlayan EpitelDefektlerininKollajen Kornea Şiltleri ile Tedavisi. XXV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt II. İstanbul, 1991, s.229-231
 • Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, Özbek EREN,: Diğer Gözlerinde Tam veya Kısmi Görme Kaybı Olan Kataraktlı Hastalarda Göziçi Lensi Uygulaması. XXV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt II. İstanbul, 1991, s.283-286
 • Mustafa ELÇİOĞLU, Nursel ELÇİOĞLU , Turhan SOYLU : Okul Çocuklarında Göz Hastalıkları Taraması.XXVI.Ulusal Türk OftalmolojiKongresiBülteni.Cilr 1. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.76-82
 • U.YAVUZ, T.SOYLU, Ö.EREN, F.BANKEROĞLU,S.YÜNEY: Keratoplasti sonrası Astigmatizmada Düzleştirici Insizyon Uygulaması.XXVI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 1. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.138-141
 • Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, Özbek EREN, İrfan KAYURTAR : Glokomlu Gözlerde Göziçi Lens İmplantasyonu. XXVI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 2. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.528-534
 • SOYLU Turhan , YAVUZUİRar, ÖZTÜRK Mahmut, KAYURTAR İrfan : SekonderGöziçi Lens İmplantasyonları.XXVII.Uluasl Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt I. (Editörler: Kutay ANDAÇ, Jale MENTEŞ, Ayşe YAĞCI, Günay HAZNEDAROĞLU, Mehmet ERGİN, Zuhal GÜRCAN, Cezmi AKKIN , Kemal PAMUKÇU) Yeniyol Matbaası, İzmir, 1994, s.583-587
 • Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, İrfan KAYURTAR : Trabekülektomi+Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu+Arka Kamara Göziçi Lens İmplantasyonu Kombine Ameliyatlari.XXVIII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 1. (Editörler: Ömer Kamil DOĞAN, Reya Çelebi AYDIN) Yeni İnan Ofset Tesisleri, Tekirdağ, 1994, s.242-245
 • Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, İrfan KAYURTAR Psödofakik Büllöz Keratopatide Penetran Keratoplasti. Türk Oftalmoloji Gazetesi 25 , 334-328,1995
Geri Bildirim