Prof. Dr. Berkant KADERLİ

29 Mayıs 2024
Prof. Dr. Berkant KADERLİ
Prof. Dr. Berkant KADERLİ

Prof. Dr. Berkant KADERLİ

Doğum Yeri ve Yılı: 6 Haziran 1972 – Şumnu, Bulgaristan

Yabancı Dil: İyi derecede İngilizce ve Bulgarca, orta derecede Rusça.

Eğitim & İhtisas: 

İlk ve Ortaokul: Aydoğdu Köyü İlköğretim Okulu, Şumnu ili, Bulgaristan.

Lise: 1987-1989, Veteriner Meslek Lisesi, Tolbuhin (Dobriç) ili, Bulgaristan.

1989-1991, Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, İstanbul.

Üniversite ve İhtisas:

1991-1997, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.

1997-1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

1998-2002 Uludağ Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.

Ünvan: Profesör Doktor

Uzmanlık Alanları: Glokom Cerrahisi, Vitrektomi Cerrahisi, Katarakt Cerrahisi, Retina Hastalıkları Tedavisi ve Cerrahisi, Refraktif Cerrahi, Prematüre Retinopati Tedavisi

Çalıştığı Kurumlar:

2002-2007, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. Tıbbi ve Cerrahi Retina Eğitimi.

2005, Saint Louis UniversityEyeInstitute, Missouri, ABD, Visiting Retina Fellow (Temmuz-Aralık 2005).

2007-2010, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Göz Hast., Yardımcı Doçent Doktor

2010-2014, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Göz Hast., Doçent Doktor

2014-2017, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Göz Hast., Profesör Doktor

2017-2024, Özel Esentepe Hastanesi Göz Kliniği, Profesör Doktor

2024-Halen, Göz Vakfı Nilüfer Göz Merkezi ; Profesör Doktor

 

Mesleki Üyelikler:

 

Türk Oftalmoloji Derneği

Tunaboylular ve Deliormanlılar Derneği

Bursa Hisar Lions Kulübü

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler Sözlü Bildiriler:

 Avci, R., B. Kaderli, B. Avci, I. Cavusoglu, M. Baykara, A. Yucel ve O. Gelisken, “Pars plana vitrectomyandremoval of theinternallimitingmembrane in thetreatment of chronicmacularedema”, XXIIIrd Meeting of the Club Jules Gonin, 71, Montreux-Switzerland, 31 August-4 September, 2002.

 Avci, R., B. Kaderli, O. Yalcinbayir ve I. Ercan, “Intravitrealtriamcinoloneinjectionforchronicdiffusediabeticmacularedema”, XXIVth Meeting of the Club Jules Gonin, 65, Athens-Greece, 8-12 September, 2004.

 Avci, R., G. Alyamac, U. Inan ve B. Kaderli, “23 gaugesuturelesstransconjunctivalvitrectomy”, 7th EuretinaCongress, 42, Monte Carlo, 17-20 May, 2007.

 Kaderli, B., R. Avci, A. Yucel, K. Guler ve O. Gelisken, “Intravitrealtriamcinolonefornon-arteriticanteriorischemicopticneuropathy”, 7th EuretinaCongress, 51, Monte Carlo, 17-20 May, 2007.

 Kaderli, B. “Cardiovascularassesment in patientswith BRVO”, 4th Mediterranean Retina Meeting, 11, İstanbul, 2-4 July, 2010.

 Avcı R, Yalcınbayır O, Kaderli B, U.U. Inan. Thelong-termresults of vitreoretinalsurgeryfor severe Von-HippelLindauretinalangiomatosis. XXVIIth Meeting of the Club Jules Gonin, Kyoto, Japan, 3-6 Novenmer, 2010.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Sözlü Bildiriler:

 Doğru, M., H. Ertürk, A. Özmen ve B. Kaderli, “Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız”, T Klin Oftalmoloji, 11, 182-188 (2002).

 Yazıcı, B. ve B. Kaderli, “Kardiopulmoner bypass ameliyatından sonra bilateralanterioriskemik optik nöropati”, T Oft Gaz, 32, 127-131 (2002).

 Kaderli, B., R. Avcı, B. Yazıcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Yırtıklı retina dekolmanındamakülerdekolman yüksekliğinin ve maküler retina kalınlığının görsel sonuca etkisi”, Ret-Vit, 11, 54-60 (2003).

 Kaderli, B., B. Yazıcı ve E. Usta,”Unilateral doğumsal ptozisin eşlik ettiği X’e bağlı megalokornea”, MN Oftalmoloji, 10, 386-388 (2003).

 Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Diyabetik maküla ödeminde laserfotokoagulasyon tedavisi”, Ret-Vit, 12, 1-6 (2004).

 Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Coats’ hastalığı”, Ret-Vit, 12, 148-151 (2004).

 Avcı, R., M. Yıldız, Ş. Şimşek ve B. Kaderli, “İdiyopatikmaküla deliklerinin tedavisinde indosiyanin yeşili yardımı ile retina iç limitanmembranın soyulması”, Ret-Vit, 13, 13-17 (2005).

 Yazıcı, B., R. Horoz ve B. Kaderli, “İdyopatikintrakranial hipertansiyonlu hastalarda optik sinir kılıf dekompresyonunun sonuçları”, MN Oftalmoloji, 12, 299-303, (2005).

 Kaderli, B. ve R. Avcı, “Kronik retinalvaskülit ve maküla ödeminin olduğu Eales’ olgusunda pars plana vitrektomi ve iç limitanmembran soyulması ile tedavi”, Ret-Vit, 13 (özel sayı), 55-58 (2005).

 Kaderli, B., “Eksudatif yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitrealsteroidler”, Ret-Vit, 15 (özel sayı), 41-45 (2007).

 Gelişken, Ö., S. Yılmaz ve B. Kaderli, “Kronik santral serözkoryoretinopati”, Ret-Vit, 15, 1-7 (2007).

 Kaderli, B. ve R. Avcı, “Diyabetik makula ödemi olan kataraktlı olgularda kombine katarakt cerrahisi ve intravitrealtriamsinolonenjeksiyonu”, Ret-Vit, 15, 259-262 (2007).

 Yıldız M, Özmen AT, Ayvaz AT, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Avcı R, Gelişken Ö. Laser tedavisi yapılan prematüre retinopatili olguların anatomik ve fonksiyonel sonuçları. Güncel Pediatri 2009, 7, 62-67, (2009).

 Kaderli, B., “Herediter retina hastalıklarında genetik tedavi”, Ret-Vit, 18 (özel sayı), 1-3 (2010).

 Kaderli B. Diyabetik Retinopati: Proliferatif Diyabetik Retinopati. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2011;4(3):16-25.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


Sözlü Bildiriler:

 Kaderli, B., M. Doğru, H. Ertürk, A. Özmen ve H. Özçetin, “Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 127, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim, 2000.

 Baykara, M., R. Avcı, B. Avcı, Z. Kahveci, B. Kaderli, Ş. Şimşek, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Maküla deliklerinin tedavisinde vitrektomi ve iç limitanmembranınindosiyanin yeşili ile boyanarak soyulması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 82, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

 Avcı, R., B. Kaderli, B. Avcı, İ. Çavuşoğlu, M. Baykara, Ş. Şimşek, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Kronik maküla ödemlerinin tedavisinde vitrektomi ve iç limitanmembranın soyulması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 83, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

 Kaderli, B. ve R. Avcı, “Maküler cerrahide retina iç limitanmembranınindosiyanin yeşili ile boyanması”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 82, İzmir, 23-26 Eylül, 2001.

 Yıldız, M., R. Avci, B. Kaderli, Ö. Gelişken ve A. Yücel, “Maküler cerrahide intravitrealindosiyanin yeşili (ICG) kullanılan olgularda ameliyat sonrası geç dönem ICG floresansı”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

 Kaderli, B., R. Avci, M. Yıldız, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “İleri proliferatifvitreoretinopatili olgularda şeffaf lens ekstraksiyonu ve endokapsüler lens implantasyonu yapılarak vitrektomi ve silikon tamponadı uygulanması”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

 Avci, R., B. Kaderli, M. Yıldız, Ö. Gelişken ve A. Yücel, “Kronik diabetikmaküler ödemde masif subfoveal sert eksudaların tedavisinde yeni bir cerrahi yaklaşım”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 90, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

 Yalçınbayır, Ö., R. Avcı ve B. Kaderli, “Diyabet dışı kronik makula ödemli olgularda intravitrealtriamsinolonun etkinliği”, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 150, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

 Avcı, R., B. Kaderli ve Ö. Yalçınbayır, “Refrakter diyabetik makula ödemlerinde intravitrealtriamsinolon tedavisi”, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 73, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

 Kaderli, B., R. Avcı ve Ö. Gelişken, “Santral retinalven tıkanmalarında radyal optik nöropati sonuçlarımız”, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 104, İstanbul, 4-8 Ekim, 2003.

 Avcı, R. ve B. Kaderli, “Ağır subfoveal sert eksuda plağı gelişmiş kronik diabetikmakula ödeminin intravitrealtriamsinolonenjeksiyonu ile tedavisi”, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 135, Antalya, 9-13 Ekim, 2004.

 Karataş, A., B. Kaderli, R. Avcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Perifovealtelenjiektaziler”. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 107, Antalya, 9-13 Ekim 2004.

 Avcı, R., B. Kaderli, Ü. İnan ve G.Alyamaç, “İleri proliferatifvitreoretinopatidebimanüel cerrahi tekniğin klasik vitrektomi ile karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 159, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Aygül, F., R. Avcı ve B. Kaderli, “Tedavi seçeneği tartışmalı retina dekolmanlarında cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 156, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 İnan, U. Ü., R. Avcı ve B. Kaderli, “Retina ven dal oklüzyonundaarteriovenözadventisial kılıf dekompresyonu ameliyatının etkinliği”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 161, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Alyamaç, G., R. Avcı ve B. Kaderli, “Diffüz diyabetik maküla ödemlerinde intravitrealtriamsinolon tedavisi ile kombine iç limitanmembran (ILM) soyulması ve intravitrealtriamsinolon tedavisinin karşılaştırılması”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 158, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Atalay, Ö., R. Avcı ve B. Kaderli, “Klinik belirgin diyabetik maküla ödemi olan kataraktlı olgularda kombine katarakt cerrahisi ve intravitrealtriamsinolon enjeksiyonu”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 140, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Günerigök, S., B. Kaderli, R. Avcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Klinik belirgin maküla ödeminin eşlik ettiği proliferatif diyabetik retinopatili olgularda kombine panretinal lazer fotokoagülasyonu ve intravitrealtriamsinolon tedavisi”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 141, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Tör, A., M. Baykara, B. Kaderli, H. Ertürk, R. Avcı ve H. Özçetin, “Elektrik çarpmasının göze olan etkileri”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 126, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Yılmaz, S., Ö. Gelişken, B. Kaderli, A. A. Yücel ve R. Avcı, “Kronik santral serözkorioretinopati”. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 147, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Kaderli, B., L. Akduman, M. Kim ve r. Brusatti, “Yaşa bağlı koroidalneovaskülarizasyonlu olgularda Pegaptanib tedavisi ile kombine Pegaptanib ve fotodinamik tedavinin karşılaştırılması”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 136, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Kaplan, Ü., Ü. U. İnan, B. Kaderli, R. Avcı ve F. Öztürk, “Diabetikmakula ödemi tedavisinde intravitrealBevacizumab (avastin) enjeksiyonunun etkinliği”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 141, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 İnan, Ü. U., B. Avcı, T. Küsbeci, B. Kaderli ve R. Avcı, “Vaskülerendotelyal büyüme faktör inhibitörü Bevacizumabınintravitreal enjeksiyonun tavşan gözlerinde preklinik güvenliğinin değerlendirilmesi: elektrofizyolojik ve histopatolojik çalışma”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 138, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Yaman, S., Ü. U. İnan, R. Avcı, T. Küsbeci, F. Öztürk ve B. Kaderli, “Koroidneovaskülermembran tedavisinde intravitrealBevacizumab (avastin) ebjeksiyonu”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 142, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Yalçınbayır, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Gelişken ve Ü. U. İnan, “Diffüz diyabetik maküla ödeminin primer tedavisinde intravitrealBevacizumab”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 134, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Avcı, R., G. Alyamaç, Ü. U. İnan ve B. Kaderli, “23-gauge transkonjonktivalsüttürsüzvitrektomi cerrahisi”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 152, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Kaderli, B., R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, Ö. Gelişken, A. A. Yücel ve Ü. İnan, “Diffüz diyabetik maküla ödemli olgularda subtenon 40 mg triamsinolon enjeksiyonun serum açlık kan şekeri, kortizol ve glikozile hemoglobin düzeylerine etkisi”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 123, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

 Yalçınbayır, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Gelişken, A. A. Yücel ve Ü. İnan, “İki taraflı diffüz diyabetik maküla ödemi olan olgularda intravitreal ve subtenontriamsinolon enjeksiyon etkinliğinin karşılaştırılması”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 123, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

 Yargıç, N., B. Kaderli, Ö. Yalçınbayır, R. Avcı ve A. A. Yücel, “Klasik subfovealkoroidalneovaskülarizasyonlardaintravitrealbevacizumab tedavisinin etkinliği”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 129, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

 Avcı, R., B. Kaderli, Ö. Yalçınbayır, G. Alyamaç, Ö. Gelişken ve A. A. Yücel, “İleri aktif proliferatif diyabetik vitreoretinopatidevitrektomi ameliyatı öncesi intravitrealbevacizumab kullanımı”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 138, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

 Yıldız, M., A. T. Özmen, R. Avcı, Ö. Gelişken ve B. Kaderli, “Lazer fotokoagülasyon ile tedavi edilen prematüre retinopatili gözlerin anatomik ve fonksiyonel sonuçları”, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 121, Antalya, 30 Ekim-2 Kasım, 2007.

 B. Kaderli, A.A. Kaderli, S. Güllülü, R. Avcı, Ö. Gelişken, “Retinalven dal tıkanıklığı olgularında kardiyovasküler riskin Tei indeksi ile değerlendirilmesi”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 87, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

 R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, M. Yıldız, “Komplike Von-Hippel-Lindauretinalanjiomatozis olgularında vitreoretinal cerrahi”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 202, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

 N. Yargıç, R. Avcı, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, Ö. Gelişken, A. Yücel, “Yaş tip yaşa bağlı makuladejenerasyonundaintravitrealranibizumabın erken dönem sonuçları”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 107, Antalya, 11-15 Kasım, 2009.

 Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B. Bilateral yüksek riskli proliferatifdiabetikretinopatisi olan olgularda intravitrealavastinle kombine panretinallaser tedavisi ile panretinallaser tedavisinin etkinliklerinin karşılatırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 190, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Yargıç N, Avcı R, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Gelişken Ö. Yaşa bağlı makuladejenerasyonundaintravitrealranibizumab tedavi sonuçları. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 198, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Kaderli B, İnan ÜÜ, Karadaş M, Ermiş S, Avcı R. Neovaskülar yaşa bağlı makuladejenerasyonunda S-OCT ile değerlendirilen fotoreseptör tabaka bütünlüğünün anjiografik, fonksiyonel ve morfolojik parametrelerle ilişkisi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 200, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Yıldırım MY, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B, Avcı R. Retinalven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi olan gözlerde intravitrealbevacizumabenjeksiyonu ile kombine fokal lazer tedavisi ile sadece fokal lazer tedavisinin görme keskinliği ve fovea kalınlığı açısından karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 203, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Çakırlı E, Kaderli B, Kaderli AA, Güllülü S, Yalçınbayır Ö, Yıldız M, Avcı R, Gelişken Ö. Retinalven dal tıkanıklığı olgularında artmış sol ventrikül kitlesi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 206, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Avcı R, Yıldız M, Kurt M, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Gelişken Ö. Konjenital optik pitmakulopatidevitreoretinal cerrahi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 190, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Çakırlı E, Kaderli B, Gelişken Ö, Yücel A, Avcı R, Yalçınbayır Ö. Eksudatif yaşa bağlı maküladejenerasyonu ile periferik retina dejenerasyonlarının ilişkisi. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

 Yalçınbayır Ö, Çevik G, Gelişken Ö, Kaderli B, Yücel AA. Tedaviye dirençli santral serözkoryoretinopatili olgularda spektral optik koherenstomografi bulguları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

 Yılmaz H, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Kaderli B, Tok M, Avcı R. Santral serözkoryoretinopatili olgularda indosiyanin yeşil anjiyografi ve infrared görüntüleme bulguları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

 Gelişken Ö, Yalçınbayır Ö, Kaderli B, Yücel AA. Hemorajik ve/veya serözsensöryel ve/veya pigment epitelyum dekolmanlı gizli koroidneovaskülarizasyon olgularında fluoreseyn ve indosiyanin yeşil anjiyografi ile koroidneovaskülarizasyon alt tiplendirme sonuçları. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

 Hamidi NA, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Çevik G, Kaderli B, Avcı R. Yırtıklı retina dekolmanı olgularında anatomik ve görsel başarı üzerine etkili risk faktörleri. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

 Ulutaş HG, Yıldız M, Avcı R, Kaderli B, Gelişken Ö, Özmen AT. Lens koruyucu vitrektomi uygulanan prematürretinopatili hastalarda anatomik sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Poster Bildiriler:

 Kaderli, B., B. Yazıcı ve M. Baykara, “Koroner by-pass ameliyatı sonrası gelişen bilateralanterioriskemik optik nöropati”, TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 178, Antalya, 30 Eylül-4 Ekim, 2000.

 Kaderli, B., R. Avcı, B. Yazıcı, A. Yücel ve Ö. Gelişken, “Yırtıklı retina dekolmanındamaculadekolmanı yüksekliği ve macula kalınlığının postoperative görsel sonuca etkisi”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 160, İzmir, 23-26 Eylül 2001.

 Yalçınbayır, Ö., H. Özçetin, M. Baykara, R. Avcı, A. Özmen, B. Kaderli, M. Salkaya, A. Karataş ve H. Ertürk, “Mini nukleus tekniği ile katarakt cerrahisinde 1000 olgu”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 109, İzmir, 23-26 Eylül 2001.

 Kaderli, B. ve R. Avcı, “Topikal anestezi altında mini-nük tekniği ile katarakt cerrahisi”. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 203, Ankara, 5-9 Ekim, 2002.

 Bağcı, S., N. Köksal, Z. Yazıcı, B. Kaderli ve E. Nacarküçük, “Olgu sunumu: retinaldistrofinin eşlik etmediği multikistik böbrek hastalıklı Joubert sendromlu ikiz olgu”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 268, Mersin, 15-19 Ekim, 2002.

 Alyamaç, G., B. Kaderli, M. Yıldız, A. Yücel, R. Avcı, Ö. Gelişken ve A. Özmen, “WiskottAldrich sendromlu bir olguda akut retinal nekroz”, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 339, Antalya, 17-21 Eylül, 2005.

 Kaderli, B., R. Avcı, Ö. Gelişken, Ö. Yalçınbayır ve Ü. İnan, “Parafovealtelenjiektaziye bağlı makula ödeminde intravitrealbevacizumab: 2 olgunun sunumu”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 353, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 Gelişken, Ö., B. Kaderli, R. Avcı, Ö. Yalçınbayır ve Ü. U. İnan, “Eksudatif yaşa bağlı makula dejenerasyonunda intravitrealbevacizumab tedavisi”, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 336, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım, 2006.

 F. Toka, Ö. Gelişken, Ö. Yalçınbayır, B. Kaderli, “Primer göz bulgusu ile başvuran subklinik akciğer adenokarsinomlu olgu”, TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 350, Antalya, 11-15 Kasım, 2009

 Çevik SG, Kaderli B, Yalçınbayır Ö, Gelişken Ö, Remzi A, Yıldız M. Beyin köşe tümörü ameliyatı sonrası gelişen sigmoid ve transfer sinüs trombozu ve papilödem olgusu. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 402, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2010.

 Yılmaz H, Kaderli B, Yalçınbayır Ö, Yücel AA, Avcı R, Gelişken Ö. Mikst bağ dokusu hastalığnın eşlik ettiği periferikretinaliskemi ve neovaskülarizasyon. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Girne-KKTC, 5-9 Ekim, 2011.

Ulusal Kitaplarda Bölümler


 Özçetin, H. ve B. Kaderli, “Lokal Anestezikler”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 267-297, Scala Yay. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

 Avcı, R. ve B. Kaderli, “Katarakt Cerrahisi Sırasında Kristalin Lens Dislokasyonlar”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 531-534, Scala Yay. Tan. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

 Avcı, R. ve B. Kaderli, “Göziçi Lens Dislokasyonlarında Tedavi”, Katarakt ve Tedavisi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 535-540, Scala Yay. Tan. San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2005.

 Kaderli, B. ve L. Akduman, “JuvenilİdiyopatikArtrit ile İlişkili Üveit”, Üveit El Kitabı, ed. L. Akduman ve P. Aydın O’Dwyer, 1. Baskı, 71-76, Öncü Basımevi, Ankara, 2008.

 Gelişken, Ö. ve B. Kaderli, “Diyabetik Retinopatide OKT“, OptikalKoherens Tomografi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 79-91, Pozitif Matb. veAmb. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2007.

 Avcı, R. ve B. Kaderli, “İdiyopatikMakula Deliği ve OKT“, OptikalKoherens Tomografi, ed. H. Özçetin, 1. Baskı, 151-163, Pozitif Matb. veAmb. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2007.

 Kaderli, „Oküler Enfeksiyonlardan Korunma: Antiseptik ve Antibiyotikler“, Oküler Enfeksiyon Hastalıkları, TOD Eğitim Yayınları No:8, 1. Baskı, 17-22, Epsilon Rek. Yay. Bilg. Sa. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2008. ISBN:978-975-92148-5-2

 Kaderli, „Oküler Toksokariazis“, Tıbbi Retina, TOD Eğitim Yayınları No:10, 1. Baskı, 297-303, Epsilon Rek. Yay. Bilg. Sa. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2009.

Uluslararası Dergi Hakemliği: IndianJournal of Opthalmology

 

 

Ulusal Dergi Hakemliği: Retina-Vitreus Dergisi, Türkiye Klinikleri Dergisi


 

 

 

Geri Bildirim