Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

12 Ocak 2022
Prof. Dr. Haluk ERTÜRK
Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

Doğum Yeri ve Yılı: Perşembe-Ordu – 1951

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas: Ankara Ü.Tıp Fak. – 1975, Ank.Ü.T.F. Göz Kliniği – 1980

Ünvan: Profesör Doktor

Uzmanlık Alanları: Katarakt, Refraktif Cerrahi, Glokom

Çalıştığı Kurumlar:

 • Ank. Ü.T.F. Göz Kl. - Tem.1975 - Ağust. 1980
 • Dz.KK İskenderun Dz Hast. – Aralık 1980 - Aralık 1981
 • İskenderun SSK Hast. - Ocak 1982 - Ağust.1983
 • Ordu SSK Hast. – Ağust 1983 - Aralık 1983
 • Bursa Hayat Hast. - Ocak 1984 – Mart 1986
 • Uludağ Ü.T.F. Göz Hast AD - Mart 1986 – Mart 2006
 • Acıbadem Bursa Hast. – Mart 2006 – Aralık 2013
 • Göz Nurunu Koruma Vakfı Bursa Göz Merkezi 2014 - ....
 

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • ESRCS
 • EGS
 

Bilimsel Çalışmaları:

 • ERTÜRK,H.: Preretinal traksiyon membran ve bantları. Ankara Ü.T.F.Göz Kl. Yıll. 216-222, 1976.
 • Köklü,G., ERTÜRK,H., İçel,E., Turaçlı,E.: Genel anestezi ve göziçi basınç değişiklikleri. Ank.Ü.T.F.Göz Kl.Yıll. 105-110, 1978.
 • ERTÜRK,H. : Kiazmal ve postkiazmal lezyonlarda göz bulguları. Ank.Ü.T.F.Göz Kl.Yıll. 126-131, 1978.
 • ERTÜRK,H. : Bir progressif esansiyel iris atrofisi olgusu. T.Oft.Gaz. 16:37-42, 1986.
 • ERTÜRK,H. : İrisin degenerasyon ve atrofileri. T.Oft.Gaz. 16:89-93, 1986.
 • ERTÜRK,H. : Glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar. Türkiye Klinikleri 6: 353-360, 1986.
 • ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Dakriosistorinostomi ameliyatları ve sonuçlarımız. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:174-177.
 • Aşurmuhammedi,A., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Göz travmalarının genel değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:159.
 • Yücel,A., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Özçetin,H. : Göziçi yabancı cisim olgularımızın değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 163.
 • Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Lekeli Retinopati. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 73.
 • Özmen,A., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Fuchs heterokromik iridosiklitis komplikasyonlarının tedavisi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 140.
 • Şafak,N., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Uveit kliniğimizin ön değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 145.
 • Gelişken,Ö., Şafak,N., ERTÜRK,H. : Oküler toxoplasmosisde clindamycine tedavisi ilk sonuçları. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 148.
 • Şafak,N., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Sistemik lupus eritomatosisde fundus bulguları. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 157.
 • Gelişken,Ö., Özçetin,H., ERTÜRK,H. : Alport’s syndrome and flecked retinopathy. Bull.Soc.Belge.Ophthalmol. 220:75-79, 1987.
 • ERTÜRK,H. : Kongenital glokomlar. Türkiye Klinikleri. 7:525-529, 1987.
 • Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Nd-YAG laser uygulama sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 17:596, 1987.
 • ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Göklen,C.P. : İki dev keseli olgu nedeni ile dakriosistorinostomi ameliyatları. T.Oft.Gaz. 17: 691, 1987.
 • ERTÜRK,H. : Görme alanı muayene metodları. T.Oft. Gaz. 17:739, 1987.
 • Özçetin,H., Şirmuhammedi,P., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Ön kamera açı yerleşimli yarı esnek göziçi lens implantasyon sonuçlarımız. XX. U.T.Oft.Kong. ve IX.Kış Semp. Bült. : Kataraktlar ve Tedavisi. Ed.:Özçetin,H., Gelişken,Ö., U.Ü. Matb., Bursa, 1988, Sy.:59-64.
 • ERTÜRK,H. : Glokomda görme alanı değişiklikleri. T.Oft.Gaz. 18: 73-83, 1988.
 • Gelişken,Ö., Hendrikse,F., ERTÜRK,H. : Juvenil dissiform makula degenerasyonları. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.:169-176.
 • Yücel,A., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Bilinmeyen etyolojili kırmızı göz olgularına endokrinolojik yaklaşım. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.: 1191-1194.
 • Gelişken,F., Özçetin,H., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Psodöfakik intraoküler hipertansiyon ve /veya glokom. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.: 374-379.
 • ERTÜRK,H., İmamoğlu,Ş., Atabey,T. : Gözyaşının drenajında dakriosintigrafik inceleme. T.Oft.Gaz. 18:217-224, 1988.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H., Aydın,M. : Kliniğimizde modifiye Allen tipi mobil protez ile elde ettiğimiz sonuçlar. T.Oft.Gaz. 18:334-340, 1988.
 • Kutlu,S., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Özmen,A. : Göz ve/veya orbita içi yabancı cisimlerinden camın radyolojik görünümleri. T.Oft.Gaz. 18:290-294, 1988.
 • Aydın,M., Özçetin,H., ERTÜRK,H. : Kliniğimizde uygulanan esnek ve yarı esnek ön kamara lenslerinin geç sonuçları. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.:415-420.
 • Tümer,N., ERTÜRK,H., Özçetin,H., Aydın,M., Aşurmuhammedi,A. : Kliniğimizde uygulanan trabeküler cerrahi sonuçlarımız. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doðan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.:450-461.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Geniş açılı glokomun erken tanı ve takibinde Goldmann ve otomatik komputerize perimetri bulgularının kıyaslanması. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.: 421-425.
 • ERTÜRK,H. : Optik diskin stereofotografisi. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.: 653-656.
 • Özçetin,H., Gelişken,Ö., Özmen,A.T., ERTÜRK,H. : Long-term results of IOL implantation in traumatic cataracts. Bull.Soc.Belge Ophthamol. 228:1-8, 1988.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H., Gelişken,Ö., Avcı,R. : Sekonder göziçi lens implantasyon sonuçlarımız. X.Kış Semp. Bült. Ed.:Özçetin H.,Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:116.
 • Özçetin,H., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Gelişken,F. : Çocuk kataraktlarında göziçi lens uygulaması. X.Kış Semp. Bült. Ed.:Özçetin H.,Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.: 175.
 • Özçetin,H., ERTÜRK,H., Aydın,M., Gelişken,Ö. : Silier sulkus fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonu sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 19:97-104, 1989.
 • Miglior,S., Bottoni,F., Gonnella,P., ERTÜRK,H., Orzalesi,N. : Indagini morfometriche sui parametri papillari in saggetti normali e glaucomatosi. Bollettino di Oculistica 68:115-120, 1989.
 • Yerci,Ö., Özsoy,Z., Palalı,Z., ERTÜRK,H., Onart,S. : Deri kanserlerinin histopatolojik, klinik yönden incelenmesi ve cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 5:59-63, 1989.
 • Avcı,R., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Diclofenac sodium’un postoperatif enflamasyon üzerine etkisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basýmevi, Adana, 1989, Sy.: 156-159.
 • ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Absolu glokomda retrobulber “Chlorpromazine” tedavisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basımevi, Adana, 1989, Sy.: 126-128.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H., Avcı,R. : Diclofenac sodium’un pupilla genişliğine etkisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basımevi, Adana, 1989, Sy.: 160-163.
 • Sapan,N., Çil,E., Doğruyol,H., ERTÜRK,H., Ildırım,İ., Akçağlar,S., Balkan,E.: Hirschprung, kongenital katarakt ve Down sendromu. Uludağ Ü. Tıp Fak Dergisi. 16:551-556, 1989.
 • Avcı,R., ERTÜRK,H. : Kronik şalazyonun intralezyonal kortikosteroidle tedavisi. T.Oft.Gaz. 20:359-361, 1990.
 • Gelişken,F., ERTÜRK,H., Tolunay,S. : Çocukta korneal dermoid ve kornea transplantasyonu :Olgu sunumu. T.Oft.Gaz. 20:206-208, 1990.
 • ERTÜRK,H., İmamoğlu,Ş., Özçetin,H. : “Euthyroid Graves” oftalmopati. T.Oft.Gaz. 20:362-365, 1990.
 • ERTÜRK,H. : Kanaliküler-dakriosistorinostomi: Yöntem ve sonuçlarımız. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 2, Sy.:36-39.
 • Gelişken,F., ERTÜRK,H. : Sigara içiminin göziçi basıncına erken dönemdeki etkisi. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 1, Sy.: 328-332.
 • Tümer,N., ERTÜRK,H. : Glokom ve oküler hipertansiyonlu olgularda fotostress testi. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 1, Sy.: 336-341.
 • Doğru,M., Gelişken,F., Geliþken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Lens subluksasyon ve luksasyonlu olgularda yaklaşımımız. XIII.Kış Semp. Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., Gelişken,Ö., Özsan Matb., Bursa, 1990, Sy.: 63-68.
 • ERTÜRK,H. : Keratokonus kliniği. XIII.Kış Semp. Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., Gelişken,Ö., Özsan Matb., Bursa, 1990, Sy.: 145-148.
 • ERTÜRK, H., Özçetin,H., Avcı,R. : Diclofenac sodium for the prevention of surgically-induced miosis. Eur J Implant Ref Surg 3:55-57, 1991.
 • Özmen,A., ERTÜRK,H., Doðru,M., Özçetin,H., Karadenizli,C. : Heparinli arka kamara lensleri ile ilk sonuçlarımız. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 2, İstanbul, 1991, Sy.:65-68.
 • ERTÜRK,H., Oğurtanı,C. : Laser trabeküloplasti: Erken ve orta dönem sonuçlarımız. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 2, İstanbul, 1991, Sy.: 78-82.
 • ERTÜRK,H. : Nüks pterjiumda tedavi yaklaşımı. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 1, İstanbul, 1991, Sy.: 95-96.
 • ERTÜRK,H. : Kongenital oküloplastiler: Kolobom ve epikantus. XI.U.Oft.Kursu: Lakrimal sistem hastalıkları ve oküloplastik cerrahi. Ed.: Hasanreisoğlu,B. ve ark. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1991, Sy.:137-140.
 • ERTÜRK,H. : Kornea endoteli: Anatomi ve fizyolojisi. Göziçi Lens İmplantasyonunda Temel Bilgiler. Ed.:Özçetin,H., Abdi İbrahim İlaç San. 1991, Sy.:41-43.
 • ERTÜRK,H. : Primer açık açılı glokomda etyoloji, klinik ve tedavi. XII.U.Oft.K.: Klinik Uygulamalı Glokom Kursu Bülteni. Ed.:Hasanreisoğlu,B. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1992, Sy.: 30-38.
 • Avcı,R., ERTÜRK,H.,Özçetin,H. : The effect of diclofenac sodium on postoperative inflammation. Eur J Implant Ref Surg. 5:68-70, 1993.
 • ERTÜRK,H., Oğurtanı,C. : Trabeküler cerrahide Mitomisin-C kullanımı. XXVI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Özçetin,H., Ertürk,H., Avcı,R., Ön-Mat A.Ş., Bursa, Cilt 2, 1993, Sy.: 546-549.
 • ERTÜRK,H., Özmen,A.T., Doğru,M. : Oxybuprocaine’in (Benoxinate) cerrahi travmaya bağlı miosis üzerine etkisi. XXVI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Özçetin,H., Ertürk,H., Avcı,R., Ön-Mat A.Ş., Bursa, Cilt 1, 1993, Sy.: 279-283.
 • Çil,A., Özmen,A.T., ERTÜRK,H. : %5 povido iyot solüsyonunun cerrahi öncesi profilaksideki yeri. Oftalmoloji 2:258-259, 1993.
 • ERTÜRK,H. : Kirpik epilasyonu. XVI.Kış Semp.Bült. : Kaş ve Kapak Hastalıkları. Ed.:Avcı,R., Ertürk,H., Ön-Mat A.Ş., Bursa,1993, Sy.:23-25.
 • ERTÜRK,H.: Oküler dekonjestanlar. XIII. U.T.Oft.Kursu Bülteni: Oküler Farmakoloji ve Uygulamalı FFA . Ed.: Duman,S. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1993, Sy.:132-135.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H., Özmen,A. : Radial keratotomi olgularının takibinde kompüterize korneal topografinin yeri. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Cilt 1, Sy.: 451-457.
 • ERTÜRK,H. : Yara yeri iyileşmesi ve fibröz doku inhibisyonu. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Cilt III, Sy.: 1992-1994.
 • Şafak E, Özcan M, ERTÜRK H. : Üst gözkapağı ptozlarında aponevroz cerrahisi ile onarım sonuçlarımız. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Sy.: 1734-1737.
 • ERTÜRK,H. : Özel lensler : Bifokal, multifokal, hipernegatif ve LVA lensler. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.:138-140.
 • Karadenizli,C., ERTÜRK,H., Yücel,A. : Nd-Yag laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının önlenmesi. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.: 346-349.
 • Özpolat,H.T., ERTÜRK,H., Avcı,R., Yücel,A., Gelişken,Ö., Özçetin,H.: Retinitis pigmentozalı hastalarda katarakt cerrahisi. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.: 603-605.
 • Çil,A., ERTÜRK,H., Yücel,A.,Özçetin,H. : Psodöfakik gözlerde postoperatif biometri. MN Oftalmoloji 2:234-236, 1995.
 • Avcı,R., Yazıcı,B., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : İntraretinal yabancı cisimlerde vitreoretinal cerrahi. Ret-Vit (Suppl) 3:309-314, 1995.
 • ERTÜRK,H., Oğurtanı,C., Yücel,A. : Argon laser trabeküloplasti: Geç dönem sonuçları. MN Oftalmoloji 2:149-153, 1995.
 • ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Phakic posterior chamber intraocular lenses for the correction of high myopia. J Refract Surg. 11:388-391, 1995.
 • Çil,A., ERTÜRK,H., Avcı,R.,Özçetin,H. : İntraoküler lens gücü hesaplanmasında SRKII ve Binkhorst I formülleri. T.Oft.Gaz. 25:57-60, 1995.
 • ERTÜRK,H., İlici,Ö., Özçetin,H. : Katarakt cerrahisinde vizometrenin yeri. T.Oft.Gaz. 25:61-64, 1995.
 • ERTÜRK, H. : Ultrason biomikroskopi T.Oft.Gaz. 25:275-278, 1995
 • Şimşek,Ş., Demirok,A.,Yücel,A.A., ERTÜRK,H.: Argon laser trabeküloplasti uygulamalarımızda bir yıllık takip sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 25:329-332, 1995.
 • Şimşek,Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Aydın,E., Bayram,A.: Nd-YAG laser posterior kapsülotomi sonrası gelişen erken göziçi basıncı artışunı önlemede %0.25 ve %1 apraklonidininin etkinliğinin karşılaþtırılması. T.Oft.Gaz. 25:337-340, 1995.
 • ERTÜRK,H.: Phakic posterior chamber intraocular lenses for the correction of high myopia. J Refract Surg. 1996 ; 12:455-456.
 • Şimşek,Ş., Sarıçoğlu,A., Demirok,A., ERTÜRK,H. : Glokom tedavisinde son çare: Molteno tüpü. T.Oft Gaz. 26:35-38, 1996.
 • Şimşek,Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Çınal,A., Yaşar,T., Karadenizli,C.: The effect of 0.25% apraclonidine in the prevention of intraocular pressure elevation following Nd:YAG laser posterior capsulotomy. Eastern J.Medicine 2:104-108, 1996.
 • ERTÜRK,H.: Yüksek myop fakik gözlerde arka kamera göziçi lens implantasyonu. MN Oftalmoloji 3:330-334, 1996.
 • Yazıcı,B., ERTÜRK,H., Yücel,A., Yazıcı,Z., Parlak,M.: Epiforalı olguların dijital substraksiyon makrodakriosistografi ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 3:376-379, 1996.
 • Şimşek, Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Cınal,A., Yaşar,T., Karadenizli,C. :The effect of 0.25% apraclonidine in the prevention of intraocular pressure elevation following Nd:YAG laser posterior capsulotomy. Eur J Ophthalmol 8:167-172, 1998.
 • ERTÜRK H. : Oftalmik dolanımda endotelial mediatörler. XX.Kış Semp.Bült.: Optik Sinir Başı Ed.:Gündüz K. Yeni Meram, Konya, 1998, 26-27.
 • Yazıcı B, Yazıcı Z, ERTÜRK H, Parlak M : Erişkinlerde obstrüktif epifora tedavisinde balon dakriosistoplasti. MN Oftalmoloji (BASKIDA)
 • Yazıcı B., ERTÜRK,H.: Stabil glokomda görme alanının uzun süreli flüktüasyonu. MN Oftalmoloji 5: 280-284, 1998.
 • ERTÜRK H : Yüksek myopinin tedavisinde yeni bir umut: Şapka lens. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi Bülteni. 3:6-7, 1998.
 • ERTÜRK,H.: Ultrason Biomikroskopi. XIX.U.Oft.Kurs Bült. Görüntüleme Yöntemleri. Ed.:Kural G. ve ark. Şahin Matb. Ankara, 1999, Sy.:15-20.
 • Yazıcı B., ERTÜRK H. : Oküler hipertansiyonda görme alanının uzun süreli fluktuasyonu. MN Oftalmoloji 7:243-246, 2000.
 • Yazıcı Z., Yazıcı B., Parlak M., ERTÜRK H., Savcı G. : Treatment of obstructive epiphora in adults by baloon dacryocystoplasty. Br J Ophthalmol 83:692-696, 1999.
 • Yazıcı B., Usta E., ERTÜRK H.: Tavşan modelinde güçlendirilmiş topikal antibiotiklerin kornea ödeminin çözünme hızına etkisi. XXX.T.Oft.Kong Bült. Ed.: Kural G, Duman S. Ankara. Cilt 2, 130-133, 1996.
 • Aydın E., ERTÜRK H., Yazıcı B.: Primer açık açılı glokomda timolo maleat, betaxolol HCl ve carteolol’un göziçi basıncı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 9:92-97; 2000.
 • Aydın E., ERTÜRK H. : Primer açık açılı glokomda timolol maleat, betaksolol HCl ve carteolol’un görme alanı üzerine etkileri. T Oft. Gaz. 30:444-450, 2000.
 • ERTÜRK H. : MMC ile trabekülektomi. I.Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu Ed.: Turaçlı E,Tamçelik N. Doyuran Matb., İstanbul, 2000; Sy:4-18.
 • ERTÜRK H. Temel Göz Hastalıkları Kitabında “Klinik Muayene Yöntemleri“ bölümü. Ed. Aydın P., Akova Y. , Güneş Kitapevi, Ankara – 2001. (KİTAP BÖLÜMÜ).
 • Yücel AA, ERTÜRK H. : Regression of neovascular corneal scarring with subconjunctival alfa-interferon Invest Ophth Vis Sci 2001: 42(4 Suppl): 2588. ARVO 27.4 – 06.5.2001 Fort Laundedale – USA (Poster – Ödül aldı)
 • Yazıcı B. ERTÜRK H. : Glokomda görme alanının değerlendirilmesinde nesnel ve sayısal bir yöntemin klinik etkinliği. MN Oftalmoloji 8: 140-144, 2001.
 • Özmen AT, Doğru M, Çakal O, ERTÜRK H. : Tear film and ocular surface changes in frequent replacement soft contact lens wearers. Invest Ophth Vis Sci 2001: 42(4 Suppl): 3193.
 • Doğru M, Özmen A, ERTÜRK H. Özçetin H, Karakaya H, Baykara M : Ocular surface alterations in keratokonus. Invest Ophth Vis Sci 2001: 42 (4 Suppl): 4872.
 • Doğru M., Özmen AT., ERTÜRK H., Özçetin H., Karakaya H., Baykara M.: Keratokonusde kornea ve gözyaşı değişiklikleri. MN Oftalmoloji 8:372-375, 2001.
 • Özmen A., Doğru M., ERTÜRK H., Özçetin H.: Transsclerally fixated intraocular lenses in children. Ophthalmic Surg Lasers 2002; 33:394-399.
 • Şanlı İ.Ö., Doğru M., ERTÜRK H. : Limbal kök hücreler ve klinik önemleri. T Klin Oftalmoloji 11: 227-232, 2002.
 • Doğru M., ERTÜRK H., Özmen AT, Kaderli B. : Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız. T Klin Oftalmoloji 11: 182-188, 2002.
 • Doğru M, Özmen A, ERTÜRK H, Şanlı Ö, Karataş A.: Changes in tear function and ocular surface after topical olopatadine treatment for allergic conjunctivitis : An open-label study. Clinical Therapeutics 2002; 24 : 1309-1321.
 • Yazıcı B. Salkaya M. Özmen A. ERTÜRK H. : Kongenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında ritleng yöntemiyle silikon entübasyon. T Klin Oftalmol 11:68-92, 2002.
 • Yazıcı B. Usta E. ERTÜRK H. Dilek K. : Primer açık açılı glokomda noktürnal hypotansiyon. MN Oftalmoloji 9 : 20-23, 2002.
 • Özmen A. Doğru M. Sarıcaoğlu H. Baykara M. ERTÜRK H. Özçetin H. : Kollodyon bebek olgularında oftalmolojik bulgular. MN Oftalmoloji 9: 104-106, 2002.
 • Yazıcı Z., Yazıcı B., Parlak M., Tuncel E., ERTÜRK H. : Treatment of nasolacrimal duct obstruction with polyurethane stent placement : Long-term results : Am J Roentgenol. 2002; 179: 491-494.
 • Salkaya M, Doğru M, Özmen AT, ERTÜRK H, Özçetin H : Amnion zar transplantasyonu. T Oft Gaz. 2002; 32:632-640.
 • Yazıcı B, Gelişken Ö, ERTÜRK H, Avcı R : Skleral fiksasyonlu göziçi lens implantasyonundan sonra yırtıklı retina dekolmanı. Retina- Vitreus. 2002; 10: 60-68.
 • Baykara M, Doğru M, Özçetin H, ERTÜRK H. : Primary repair and intraocular lens implantation after perforating eye injury. J Cataract Refract Surg. 2002 ; 28:1832-5.
 • Doğru M., Yıldız M., Baykara M, Özçetin H, ERTÜRK H : Corneal sensitivity and ocular surface changes following amniotic membrane transplantation for nonhealing corneal ulcers. Eye. 2003; 17: 139-148.
 • Yazıcı B, Usta E, ERTÜRK H, Dilek K. : Comparison of ambulatory blood pressure values in patients with glaucoma and ocular hypertension. Eye. 2003; 16: 1-6.
 • ERTÜRK H. Salkaya M.: Glokomda drenaj implant cerrahisi. MN Oftalmoloji. 2003; 10: 33-36.
 • Baykara M, ERTÜRK H, Özçetin H. : Capsular block syndrome in a case with excessive remnants. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2003; 34: 308-309.
 • Doğru M, Karakaya H, Özçetin H, ERTÜRK H, Yücel A, Özmen A, Baykara M, Tsubota K. : Tear function and ocular surface changes in keratoconus. Ophthalmology. 2003 ; 110:1110-8.
 • Doğru M., ERTÜRK H., Shimazaki J., Tsubota K., Gul M. : Tear function and ocular surface changes with topical MMC treatment for primary corneal intraepitelial neoplasia. Cornea 2003; 22:627-639.
 • ERTÜRK H. Primer Açık Açılı Glokom ve Primer Jüvenil Glokom. Glokom. Ed. Turaçlı E. Ve ark. SFN Yayıncılık, 2003 ; Sy. 69-76. (KİTAP BÖLÜMÜ).
 • Doğru M, Baykara M, Aygül F, Özmen A, ERTÜRK H., Özçetin H : Bakteriyel keratitli olgularda klinik deneyimimiz. T Oft Gaz 2003; 12: 208- 214.
 • Baykara M, Şahin S, ERTÜRK H. : Free iris cyst in the anterior chamber. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004; 35:74-75.
 • ERTÜRK H. : Ametropide fakik göze lens implantasyonu. TOD 24.U.Oft. Kursu- Refraksiyon Cerrahisi. Ed. Can İ ve ark. Şahin Matbaası-Ankara, 2004, 219-230.
 • ERTÜRK H. : Primer glokomda medikal tedavi. T.Klin Oftalmoloji. 2004; 13:76-86.
 • Baykara M., ERTÜRK H., Avcı R., Karataş A., Akova B. : Skleral fiksasyon yöntemi ile göziçi lens implantasyonu. T.Oft Gaz. 2004; 34: 55-60.
 • Özçetin H., Baykara M., ERTÜRK H., Akova B. : Göziçi lens opasiteleri ve /veya psödokatarakt. T.Oft.Gaz. (Baskıda)
 • ERTÜRK H., Özçetin H. Göz Kapağı Hastalıkları. Klinik Göz Hastalıkları. Ed. Özçetin H. Nobel Matbaacılık, İstanbul. 2003; Sy. 1-18 (KİTAP BÖLÜMÜ)
 • ERTÜRK H. Kinetik Perimetre. Görme Alanı El Kitabı. Ed. Aydın P. Aksu Basım Yayım, İstanbul, 2005; Sy. 42-46. (KİTAP BÖLÜMÜ)
 • Yalçınbayır Ö., ERTÜRK H., Uzaslan EK, Akduman L.: Antiglokomatöz kullanan olgularda solunum fonksiyon test sonuçları. MN Oftalmoloji 2006, 13: 253-255.
 • Baykara M, Ozakin C, Doğru M, ERTÜRK H, Heper Y, Ozçetin H. : The effect of anterior chamber maintainer on anterior chamber contamination. Eur J Ophthalmol. 2003 Nov-Dec;13(9-10):770-2.
 • Ertürk H. Hamilelerde Glokom Tedavi Stratejisi Anket Sonuçları. T Klinikleri J Ophthalmol 2010, 19:171-175.
 • ERTÜRK H. Muayene Yöntemleri. Temel Göz Hastalıkları. Ed. Aydın P., Akova YA. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010; Sy.25-32. (KİTAP BÖLÜMÜ)
 • Ertürk H., Aydınlı J., Moray M.: Oftalmoloji. Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Zitelli BJ, Davis HW, Çev.Ed. Tarım K. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010; Sy.713-754.(ÇEVİRİ BÖLÜMÜ).
 • Asker S., Timuçin ÖB, Ursavaş A, Aslancı ME, Baykara M, ERTÜRK H., Asker M, Yılmaz S, Kaya DT. Obstructive sleep apnea syndrome and blood flow to the eyes. Eastern J Med. 2013, 18: 165-171.
Geri Bildirim