Ana Sayfa / Multifokal ve Torik Lens

Multifokal ve Torik Lens

Op.Dr. Ercan SAĞLAM

MULTİFOKAL ( Çok Odaklı) Göz içi Mercekleri ( GİM ) 

Tıp dilinde presbiyopi olarak adlandırılan ve 40-45 yaş sonrası kişilerde ortaya çıkan yakın görememe probleminde gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabilmek, günümüzde göz sağlığındaki yeni teknolojiler ile mümkün olabilmektedir. 

Dünya genelinde 2 milyarın üzerinde presbiyopik (yakın gözlük ihtiyacı olan) insan bulunduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde katarakt cerrahisindeki gelişmeler, laser fakonun klinik uygulama alanına girmesi ve yeni göz içi merceklerle katarakt ameliyatlarından sonra uzak ve yakın görmede en iyi görsel sonuçlar alınmaktadır. Ameliyat ile gözün içindeki mercek alınıp yerine uzak, yakın ve orta mesafe için özel mercekler yerleştirilmekte, böylece hastalar uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilmektedir. 

Son yıllarda yeni tasarımlar ile birlikte daha da gelişen çok odaklı mercekler hastanemizde de uygulanmaktadır. Amaç hastayı hem uzak hem de yakın için gözlükten bağımsız kılmaktır.

 

 

 

Multifokal Göz İçi Mercek Yerleştirme Tekniği 

Standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa multifokal ( çok odaklı ) mercek cerrahisinde de aynı işlemler uygulanır. Klasik katarakt cerrahisinde hastanın göz içinde bulunan doğal mercek çıkarılarak, yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın uzak görmesini iyileştirecek bir mercek yerleştirilir. Ancak hasta okuma gözlüğü kullanmak zorunda kalır. Standart bir mercek yerine multifokal ( çok odaklı) mercek göz içine yerleştirilerek her mesafeyi net görme sağlanabilmektedir. 


GİM Uygulamasında Hasta Seçim Kriterleri Nelerdir?
Hastalar ayrıntılı bir muayeneden geçirildikten sonra gözlerinin yapısı uygunsa bu mercekler kullanılmaktadır. Ancak her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir.

Başlıca seçim kriterleri :
- Öncelikle hastanın ameliyat sonrasında gözlük kullanmayı istememesi talebi olmalıdır.
- Yaş: Göreceli olarak daha genç yaşta yeni merceğe uyum daha kolaydır.
- Kişinin mesleği veya sosyal aktivite durumu, okuma alışkanlığı önemlidir.
- Göze ait patolojiler : kornea distrofisi ( gözün ön tabakasında kalıtsal rahatsızlık ), sarı nokta hastalığı olanlara bu operasyon pek uygun değildir.
- Diabet (şeker) hastalarında ileride yapılması muhtemel olan laser tedavisini güçleştirmektedir.
- Mesleki olarak gece araba kullananlara şimdilik önerilmemektedir.
- Korneal astigmatizması yüksek (> 1 D ) olanlarda günümüzde hem astigmatı düzelten, hem de uzak ve yakın görmeyi sağlayan torik mercekler önerilmektedir.
- Ayrıca bu yöntemle yüksek miyopisi, hipermetropisi olanlar veya kornea inceliği nedeniyle refraktif lazer olamayan kişiler de gözlüklerinden kurtulabilirler.


Hastanemizde Alcon Acrysof RESTOR multifokal GİM'leri kullanılmaktadır. A.B.D.'de Food and Drug Administration (FDA) 2005 yılında Alcon RESTOR® multifokal göziçi lenslerininin lens cerrahisinde kullanımına izin vermiştir. Bu multifokal göziçi lensinin teknolojisinin yüksek olması nedeniyle hastalar, ameliyattan sonra hem uzağı hem yakını görmekle birlikte orta mesafeyi de görme imkanına sahiplerdir. 

Bu GİM'leri Uygulanacak Hastalar İçin Önemli Tavsiyeler :
- Mümkünse 15 gün içinde hastaların ikinci gözününde ameliyat edilmesini tavsiye ediyoruz . Bu durum hastaların uyumu ve daha iyi fonksiyonel sonuçlar alınması bakımından önemlidir.
- Hastaların küçük bir kısmında fotik fenomenler olabilmektedir ( ışık kamaşması, ışık hareleri görülmesi gibi ). Ayrıca kontrast duyarlılıkta bir miktar azalma olabilmekte, ancak belirli bir uyum dönemi sonrası bu yakınmalar ortadan kalkmaktadır.