Ana Sayfa / MEDİKAL KADROMUZ / Bursa / Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

Op.Dr. Ercan SAĞLAM

ADI SOYADI :
Halûk ERTÜRK

DOĞUM YERİ VE YILI :
Perşembe-Ordu – 1951

YABANCI DİL :
İngilizce

EĞİTİM VE İHTİSAS :
Ankara Ü.Tıp Fak. – 1975, Ank.Ü.T.F. Göz Kliniği – 1980

UNVAN :
Prof. Dr

UZMANLIK ALANLARI :
Ön segment cerrahisi, Glokom

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR :
1- Ank. Ü.T.F. Göz Kl. - Tem.1975 - Ağust. 1980
2- Dz.KK İskenderun Dz Hast. – Aralık 1980 - Aralık 1981
3- İskenderun SSK Hast. - Ocak 1982 - Ağust.1983
4- Ordu SSK Hast. – Ağust 1983 - Aralık 1983
5- Bursa Hayat Hast. - Ocak 1984 – Mart 1986
6- Uludağ Ü.T.F. Göz Hast AD - Mart 1986 – Mart 2006
7- Acıbadem Bursa Hast. – Mart 2006 – Aralık 2013
8- GNKV Bursa Göz Mrk. – Ocak 2014 - ….

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI :
1. ERTÜRK,H.: Preretinal traksiyon membran ve bantları. Ankara Ü.T.F.Göz Kl. Yıll. 216-222, 1976.
2. Köklü,G., ERTÜRK,H., İçel,E., Turaçlı,E.: Genel anestezi ve göziçi basınç değişiklikleri. Ank.Ü.T.F.Göz Kl.Yıll. 105-110, 1978.
3. ERTÜRK,H. : Kiazmal ve postkiazmal lezyonlarda göz bulguları. Ank.Ü.T.F.Göz Kl.Yıll. 126-131, 1978.
4. ERTÜRK,H. : Bir progressif esansiyel iris atrofisi olgusu. T.Oft.Gaz. 16:37-42, 1986.
5. ERTÜRK,H. : İrisin degenerasyon ve atrofileri. T.Oft.Gaz. 16:89-93, 1986.
6. ERTÜRK,H. : Glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar. Türkiye Klinikleri 6: 353-360, 1986.
7. ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Dakriosistorinostomi ameliyatları ve sonuçlarımız. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:174-177.
8. Aşurmuhammedi,A., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Göz travmalarının genel değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:159.
9. Yücel,A., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Özçetin,H. : Göziçi yabancı cisim olgularımızın değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 163.
10. Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Lekeli Retinopati. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 73.
11. Özmen,A., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Fuchs heterokromik iridosiklitis komplikasyonlarının tedavisi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 140.
12. Şafak,N., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Uveit kliniğimizin ön değerlendirilmesi. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 145.
13. Gelişken,Ö., Şafak,N., ERTÜRK,H. : Oküler toxoplasmosisde clindamycine tedavisi ilk sonuçları. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 148.
14. Şafak,N., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Sistemik lupus eritomatosisde fundus bulguları. XX. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., U.Ü. Matb., Bursa, 1989, Sy.: 157.
15. Gelişken,Ö., Özçetin,H., ERTÜRK,H. : Alport’s syndrome and flecked retinopathy. Bull.Soc.Belge.Ophthalmol. 220:75-79, 1987.
16. ERTÜRK,H. : Kongenital glokomlar. Türkiye Klinikleri. 7:525-529, 1987.
17. Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Nd-YAG laser uygulama sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 17:596, 1987.
18. ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Göklen,C.P. : İki dev keseli olgu nedeni ile dakriosistorinostomi ameliyatları. T.Oft.Gaz. 17: 691, 1987.
19. ERTÜRK,H. : Görme alanı muayene metodları. T.Oft. Gaz. 17:739, 1987.
20. Özçetin,H., Şirmuhammedi,P., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Ön kamera açı yerleşimli yarı esnek göziçi lens implantasyon sonuçlarımız. XX. U.T.Oft.Kong. ve IX.Kış Semp. Bült. : Kataraktlar ve Tedavisi. Ed.:Özçetin,H., Gelişken,Ö., U.Ü. Matb., Bursa, 1988, Sy.:59-64.
21. ERTÜRK,H. : Glokomda görme alanı değişiklikleri. T.Oft.Gaz. 18: 73-83, 1988.
22. Gelişken,Ö., Hendrikse,F., ERTÜRK,H. : Juvenil dissiform makula degenerasyonları. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.:169-176.
23. Yücel,A., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : Bilinmeyen etyolojili kırmızı göz olgularına endokrinolojik yaklaşım. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.: 1191-1194.
24. Gelişken,F., Özçetin,H., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Psodöfakik intraoküler hipertansiyon ve /veya glokom. XXI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Haznedaroğlu,G. ve ark., Karınca Matb., İzmir, 1988, Sy.: 374-379.
25. ERTÜRK,H., İmamoğlu,Ş., Atabey,T. : Gözyaşının drenajında dakriosintigrafik inceleme. T.Oft.Gaz. 18:217-224, 1988.
26. ERTÜRK,H., Özçetin,H., Aydın,M. : Kliniğimizde modifiye Allen tipi mobil protez ile elde ettiğimiz sonuçlar. T.Oft.Gaz. 18:334-340, 1988.
27. Kutlu,S., ERTÜRK,H., Gelişken,Ö., Özmen,A. : Göz ve/veya orbita içi yabancı cisimlerinden camın radyolojik görünümleri. T.Oft.Gaz. 18:290-294, 1988.
28. Aydın,M., Özçetin,H., ERTÜRK,H. : Kliniğimizde uygulanan esnek ve yarı esnek ön kamara lenslerinin geç sonuçları. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.:415-420.
29. Tümer,N., ERTÜRK,H., Özçetin,H., Aydın,M., Aşurmuhammedi,A. : Kliniğimizde uygulanan trabeküler cerrahi sonuçlarımız. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doðan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.:450-461.
30. ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Geniş açılı glokomun erken tanı ve takibinde Goldmann ve otomatik komputerize perimetri bulgularının kıyaslanması. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.: 421-425.
31. ERTÜRK,H. : Optik diskin stereofotografisi. XXII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Doğan,Ö.K. ve ark., Ülkü Basımevi, Konya, 1988, Sy.: 653-656.
32. Özçetin,H., Gelişken,Ö., Özmen,A.T., ERTÜRK,H. : Long-term results of IOL implantation in traumatic cataracts. Bull.Soc.Belge Ophthamol. 228:1-8, 1988.
33. ERTÜRK,H., Özçetin,H., Gelişken,Ö., Avcı,R. : Sekonder göziçi lens implantasyon sonuçlarımız. X.Kış Semp. Bült. Ed.:Özçetin H.,Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.:116.
34. Özçetin,H., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H., Gelişken,F. : Çocuk kataraktlarında göziçi lens uygulaması. X.Kış Semp. Bült. Ed.:Özçetin H.,Ertürk,H., U.Ü.Matb., Bursa, 1989, Sy.: 175.
35. Özçetin,H., ERTÜRK,H., Aydın,M., Gelişken,Ö. : Silier sulkus fiksasyonlu arka kamara lens implantasyonu sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 19:97-104, 1989.
36. Miglior,S., Bottoni,F., Gonnella,P., ERTÜRK,H., Orzalesi,N. : Indagini morfometriche sui parametri papillari in saggetti normali e glaucomatosi. Bollettino di Oculistica 68:115-120, 1989.
37. Yerci,Ö., Özsoy,Z., Palalı,Z., ERTÜRK,H., Onart,S. : Deri kanserlerinin histopatolojik, klinik yönden incelenmesi ve cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 5:59-63, 1989.
38. Avcı,R., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Diclofenac sodium’un postoperatif enflamasyon üzerine etkisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basýmevi, Adana, 1989, Sy.: 156-159.
39. ERTÜRK,H., Gelişken,Ö. : Absolu glokomda retrobulber “Chlorpromazine” tedavisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basımevi, Adana, 1989, Sy.: 126-128.
40. ERTÜRK,H., Özçetin,H., Avcı,R. : Diclofenac sodium’un pupilla genişliğine etkisi. XXIII. U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Köker,F. ve ark., Çukurova Ü.Basımevi, Adana, 1989, Sy.: 160-163.
41. Sapan,N., Çil,E., Doğruyol,H., ERTÜRK,H., Ildırım,İ., Akçağlar,S., Balkan,E.: Hirschprung, kongenital katarakt ve Down sendromu. Uludağ Ü. Tıp Fak Dergisi. 16:551-556, 1989.
42. Avcı,R., ERTÜRK,H. : Kronik şalazyonun intralezyonal kortikosteroidle tedavisi. T.Oft.Gaz. 20:359-361, 1990.
43. Gelişken,F., ERTÜRK,H., Tolunay,S. : Çocukta korneal dermoid ve kornea transplantasyonu :Olgu sunumu. T.Oft.Gaz. 20:206-208, 1990.
44. ERTÜRK,H., İmamoğlu,Ş., Özçetin,H. : “Euthyroid Graves” oftalmopati. T.Oft.Gaz. 20:362-365, 1990.
45. ERTÜRK,H. : Kanaliküler-dakriosistorinostomi: Yöntem ve sonuçlarımız. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 2, Sy.:36-39.
46. Gelişken,F., ERTÜRK,H. : Sigara içiminin göziçi basıncına erken dönemdeki etkisi. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 1, Sy.: 328-332.
47. Tümer,N., ERTÜRK,H. : Glokom ve oküler hipertansiyonlu olgularda fotostress testi. XXIV.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Günalp,İ. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1990, Cilt 1, Sy.: 336-341.
48. Doğru,M., Gelişken,F., Geliþken,Ö., ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Lens subluksasyon ve luksasyonlu olgularda yaklaşımımız. XIII.Kış Semp. Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., Gelişken,Ö., Özsan Matb., Bursa, 1990, Sy.: 63-68.
49. ERTÜRK,H. : Keratokonus kliniği. XIII.Kış Semp. Bült. Ed.: Özçetin,H., Ertürk,H., Gelişken,Ö., Özsan Matb., Bursa, 1990, Sy.: 145-148.
50. ERTÜRK, H., Özçetin,H., Avcı,R. : Diclofenac sodium for the prevention of surgically-induced miosis. Eur J Implant Ref Surg 3:55-57, 1991.
51. Özmen,A., ERTÜRK,H., Doðru,M., Özçetin,H., Karadenizli,C. : Heparinli arka kamara lensleri ile ilk sonuçlarımız. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 2, İstanbul, 1991, Sy.:65-68.
52. ERTÜRK,H., Oğurtanı,C. : Laser trabeküloplasti: Erken ve orta dönem sonuçlarımız. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 2, İstanbul, 1991, Sy.: 78-82.
53. ERTÜRK,H. : Nüks pterjiumda tedavi yaklaşımı. XXV.U.T.Oft.Kong.Bült., Cilt: 1, İstanbul, 1991, Sy.: 95-96.
54. ERTÜRK,H. : Kongenital oküloplastiler: Kolobom ve epikantus. XI.U.Oft.Kursu: Lakrimal sistem hastalıkları ve oküloplastik cerrahi. Ed.: Hasanreisoğlu,B. ve ark. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1991, Sy.:137-140.
55. ERTÜRK,H. : Kornea endoteli: Anatomi ve fizyolojisi. Göziçi Lens İmplantasyonunda Temel Bilgiler. Ed.:Özçetin,H., Abdi İbrahim İlaç San. 1991, Sy.:41-43.
56. ERTÜRK,H. : Primer açık açılı glokomda etyoloji, klinik ve tedavi. XII.U.Oft.K.: Klinik Uygulamalı Glokom Kursu Bülteni. Ed.:Hasanreisoğlu,B. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1992, Sy.: 30-38.
57. Avcı,R., ERTÜRK,H.,Özçetin,H. : The effect of diclofenac sodium on postoperative inflammation. Eur J Implant Ref Surg. 5:68-70, 1993.
58. ERTÜRK,H., Oğurtanı,C. : Trabeküler cerrahide Mitomisin-C kullanımı. XXVI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Özçetin,H., Ertürk,H., Avcı,R., Ön-Mat A.Ş., Bursa, Cilt 2, 1993, Sy.: 546-549.
59. ERTÜRK,H., Özmen,A.T., Doğru,M. : Oxybuprocaine’in (Benoxinate) cerrahi travmaya bağlı miosis üzerine etkisi. XXVI.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.:Özçetin,H., Ertürk,H., Avcı,R., Ön-Mat A.Ş., Bursa, Cilt 1, 1993, Sy.: 279-283.
60. Çil,A., Özmen,A.T., ERTÜRK,H. : %5 povido iyot solüsyonunun cerrahi öncesi profilaksideki yeri. Oftalmoloji 2:258-259, 1993.
61. ERTÜRK,H. : Kirpik epilasyonu. XVI.Kış Semp.Bült. : Kaş ve Kapak Hastalıkları. Ed.:Avcı,R., Ertürk,H., Ön-Mat A.Ş., Bursa,1993, Sy.:23-25.
62. ERTÜRK,H.: Oküler dekonjestanlar. XIII. U.T.Oft.Kursu Bülteni: Oküler Farmakoloji ve Uygulamalı FFA . Ed.: Duman,S. ve ark., Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara, 1993, Sy.:132-135.
63. ERTÜRK,H., Özçetin,H., Özmen,A. : Radial keratotomi olgularının takibinde kompüterize korneal topografinin yeri. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Cilt 1, Sy.: 451-457.
64. ERTÜRK,H. : Yara yeri iyileşmesi ve fibröz doku inhibisyonu. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Cilt III, Sy.: 1992-1994.
65. Şafak E, Özcan M, ERTÜRK H. : Üst gözkapağı ptozlarında aponevroz cerrahisi ile onarım sonuçlarımız. XXVII.U.T.Oft.Kong.Bült., Ed.:Andaç,K. ve ark., Yeniyol Matb., İzmir, 1994, Sy.: 1734-1737.
66. ERTÜRK,H. : Özel lensler : Bifokal, multifokal, hipernegatif ve LVA lensler. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.:138-140.
67. Karadenizli,C., ERTÜRK,H., Yücel,A. : Nd-Yag laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının önlenmesi. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.: 346-349.
68. Özpolat,H.T., ERTÜRK,H., Avcı,R., Yücel,A., Gelişken,Ö., Özçetin,H.: Retinitis pigmentozalı hastalarda katarakt cerrahisi. XXVIII.U.T.Oft.Kong.Bült. Ed.: Doğan,Ö.K., Aydın,R.C., Yeni İnan Matb., Tekirdağ, 1994, Sy.: 603-605.
69. Çil,A., ERTÜRK,H., Yücel,A.,Özçetin,H. : Psodöfakik gözlerde postoperatif biometri. MN Oftalmoloji 2:234-236, 1995.
70. Avcı,R., Yazıcı,B., Gelişken,Ö., ERTÜRK,H. : İntraretinal yabancı cisimlerde vitreoretinal cerrahi. Ret-Vit (Suppl) 3:309-314, 1995.
71. ERTÜRK,H., Oğurtanı,C., Yücel,A. : Argon laser trabeküloplasti: Geç dönem sonuçları. MN Oftalmoloji 2:149-153, 1995.
72. ERTÜRK,H., Özçetin,H. : Phakic posterior chamber intraocular lenses for the correction of high myopia. J Refract Surg. 11:388-391, 1995.
73. Çil,A., ERTÜRK,H., Avcı,R.,Özçetin,H. : İntraoküler lens gücü hesaplanmasında SRKII ve Binkhorst I formülleri. T.Oft.Gaz. 25:57-60, 1995.
74. ERTÜRK,H., İlici,Ö., Özçetin,H. : Katarakt cerrahisinde vizometrenin yeri. T.Oft.Gaz. 25:61-64, 1995.
75. ERTÜRK, H. : Ultrason biomikroskopi T.Oft.Gaz. 25:275-278, 1995
76. Şimşek,Ş., Demirok,A.,Yücel,A.A., ERTÜRK,H.: Argon laser trabeküloplasti uygulamalarımızda bir yıllık takip sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 25:329-332, 1995.
77. Şimşek,Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Aydın,E., Bayram,A.: Nd-YAG laser posterior kapsülotomi sonrası gelişen erken göziçi basıncı artışunı önlemede %0.25 ve %1 apraklonidininin etkinliğinin karşılaþtırılması. T.Oft.Gaz. 25:337-340, 1995.
78. ERTÜRK,H.: Phakic posterior chamber intraocular lenses for the correction of high myopia. J Refract Surg. 1996 ; 12:455-456.
79. Şimşek,Ş., Sarıçoğlu,A., Demirok,A., ERTÜRK,H. : Glokom tedavisinde son çare: Molteno tüpü. T.Oft Gaz. 26:35-38, 1996.
80. Şimşek,Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Çınal,A., Yaşar,T., Karadenizli,C.: The effect of 0.25% apraclonidine in the prevention of intraocular pressure elevation following Nd:YAG laser posterior capsulotomy. Eastern J.Medicine 2:104-108, 1996.
81. ERTÜRK,H.: Yüksek myop fakik gözlerde arka kamera göziçi lens implantasyonu. MN Oftalmoloji 3:330-334, 1996.
82. Yazıcı,B., ERTÜRK,H., Yücel,A., Yazıcı,Z., Parlak,M.: Epiforalı olguların dijital substraksiyon makrodakriosistografi ile değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 3:376-379, 1996.
83. Şimşek, Ş., ERTÜRK,H., Demirok,A., Cınal,A., Yaşar,T., Karadenizli,C. :The effect of 0.25% apraclonidine in the prevention of intraocular pressure elevation following Nd:YAG laser posterior capsulotomy. Eur J Ophthalmol 8:167-172, 1998.
84. ERTÜRK H. : Oftalmik dolanımda endotelial mediatörler. XX.Kış Semp.Bült.: Optik Sinir Başı Ed.:Gündüz K. Yeni Meram, Konya, 1998, 26-27.
85. Yazıcı B, Yazıcı Z, ERTÜRK H, Parlak M : Erişkinlerde obstrüktif epifora tedavisinde balon dakriosistoplasti. MN Oftalmoloji (BASKIDA)
86. Yazıcı B., ERTÜRK,H.: Stabil glokomda görme alanının uzun süreli flüktüasyonu. MN Oftalmoloji 5: 280-284, 1998.
87. ERTÜRK H : Yüksek myopinin tedavisinde yeni bir umut: Şapka lens. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi Bülteni. 3:6-7, 1998.
88. ERTÜRK,H.: Ultrason Biomikroskopi. XIX.U.Oft.Kurs Bült. Görüntüleme Yöntemleri. Ed.:Kural G. ve ark. Şahin Matb. Ankara, 1999, Sy.:15-20.
89. Yazıcı B., ERTÜRK H. : Oküler hipertansiyonda görme alanının uzun süreli fluktuasyonu. MN Oftalmoloji 7:243-246, 2000.
90. Yazıcı Z., Yazıcı B., Parlak M., ERTÜRK H., Savcı G. : Treatment of obstructive epiphora in adults by baloon dacryocystoplasty. Br J Ophthalmol 83:692-696, 1999.
91. Yazıcı B., Usta E., ERTÜRK H.: Tavşan modelinde güçlendirilmiş topikal antibiotiklerin kornea ödeminin çözünme hızına etkisi. XXX.T.Oft.Kong Bült. Ed.: Kural G, Duman S. Ankara. Cilt 2, 130-133, 1996.
92. Aydın E., ERTÜRK H., Yazıcı B.: Primer açık açılı glokomda timolo maleat, betaxolol HCl ve carteolol’un göziçi basıncı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. T Klin Oftalmoloji 9:92-97; 2000.
93. Aydın E., ERTÜRK H. : Primer açık açılı glokomda timolol maleat, betaksolol HCl ve carteolol’un görme alanı üzerine etkileri. T Oft. Gaz. 30:444-450, 2000.
94. ERTÜRK H. : MMC ile trabekülektomi. I.Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu Ed.: Turaçlı E,Tamçelik N. Doyuran Matb., İstanbul, 2000; Sy:4-18.
95. ERTÜRK H. Temel Göz Hastalıkları Kitabında “Klinik Muayene Yöntemleri“ bölümü. Ed. Aydın P., Akova Y. , Güneş Kitapevi, Ankara – 2001. (KİTAP BÖLÜMÜ).
96. Yücel AA, ERTÜRK H. : Regression of neovascular corneal scarring with subconjunctival alfa-interferon Invest Ophth Vis Sci 2001: 42(4 Suppl): 2588. ARVO 27.4 – 06.5.2001 Fort Laundedale – USA (Poster – Ödül aldı)
97. Yazıcı B. ERTÜRK H. : Glokomda görme alanının değerlendirilmesinde nesnel ve sayısal bir yöntemin klinik etkinliği. MN Oftalmoloji 8: 140-144, 2001.
98. Özmen AT, Doğru M, Çakal O, ERTÜRK H. : Tear film and ocular surface changes in frequent replacement soft contact lens wearers. Invest Ophth Vis Sci 2001: 42(4 Suppl): 3193.
99. Doğru M, Özmen A, ERTÜRK H. Özçetin H, Karakaya H, Baykara M : Ocular surface alterations in keratokonus. Invest Ophth Vis Sci 2001: 42 (4 Suppl): 4872.
100. Doğru M., Özmen AT., ERTÜRK H., Özçetin H., Karakaya H., Baykara M.: Keratokonusde kornea ve gözyaşı değişiklikleri. MN Oftalmoloji 8:372-375, 2001.
101. Özmen A., Doğru M., ERTÜRK H., Özçetin H.: Transsclerally fixated intraocular lenses in children. Ophthalmic Surg Lasers 2002; 33:394-399.
102. Şanlı İ.Ö., Doğru M., ERTÜRK H. : Limbal kök hücreler ve klinik önemleri. T Klin Oftalmoloji 11: 227-232, 2002.
103. Doğru M., ERTÜRK H., Özmen AT, Kaderli B. : Pediatrik glokom olgularına yaklaşımımız. T Klin Oftalmoloji 11: 182-188, 2002.
104. Doğru M, Özmen A, ERTÜRK H, Şanlı Ö, Karataş A.: Changes in tear function and ocular surface after topical olopatadine treatment for allergic conjunctivitis : An open-label study. Clinical Therapeutics 2002; 24 : 1309-1321.
105. Yazıcı B. Salkaya M. Özmen A. ERTÜRK H. : Kongenital nazolakrimal kanal tıkanıklığında ritleng yöntemiyle silikon entübasyon. T Klin Oftalmol 11:68-92, 2002.
106. Yazıcı B. Usta E. ERTÜRK H. Dilek K. : Primer açık açılı glokomda noktürnal hypotansiyon. MN Oftalmoloji 9 : 20-23, 2002.
107. Özmen A. Doğru M. Sarıcaoğlu H. Baykara M. ERTÜRK H. Özçetin H. : Kollodyon bebek olgularında oftalmolojik bulgular. MN Oftalmoloji 9: 104-106, 2002.
108. Yazıcı Z., Yazıcı B., Parlak M., Tuncel E., ERTÜRK H. : Treatment of nasolacrimal duct obstruction with polyurethane stent placement : Long-term results : Am J Roentgenol. 2002; 179: 491-494.
109. Salkaya M, Doğru M, Özmen AT, ERTÜRK H, Özçetin H : Amnion zar transplantasyonu. T Oft Gaz. 2002; 32:632-640.
110. Yazıcı B, Gelişken Ö, ERTÜRK H, Avcı R : Skleral fiksasyonlu göziçi lens implantasyonundan sonra yırtıklı retina dekolmanı. Retina- Vitreus. 2002; 10: 60-68.
111. Baykara M, Doğru M, Özçetin H, ERTÜRK H. : Primary repair and intraocular lens implantation after perforating eye injury. J Cataract Refract Surg. 2002 ; 28:1832-5.
112. Doğru M., Yıldız M., Baykara M, Özçetin H, ERTÜRK H : Corneal sensitivity and ocular surface changes following amniotic membrane transplantation for nonhealing corneal ulcers. Eye. 2003; 17: 139-148.
113. Yazıcı B, Usta E, ERTÜRK H, Dilek K. : Comparison of ambulatory blood pressure values in patients with glaucoma and ocular hypertension. Eye. 2003; 16: 1-6.
114. ERTÜRK H. Salkaya M.: Glokomda drenaj implant cerrahisi. MN Oftalmoloji. 2003; 10: 33-36.
115. Baykara M, ERTÜRK H, Özçetin H. : Capsular block syndrome in a case with excessive remnants. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2003; 34: 308-309.
116. Doğru M, Karakaya H, Özçetin H, ERTÜRK H, Yücel A, Özmen A, Baykara M, Tsubota K. : Tear function and ocular surface changes in keratoconus. Ophthalmology. 2003 ; 110:1110-8.
117. Doğru M., ERTÜRK H., Shimazaki J., Tsubota K., Gul M. : Tear function and ocular surface changes with topical MMC treatment for primary corneal intraepitelial neoplasia. Cornea 2003; 22:627-639.
118. ERTÜRK H. Primer Açık Açılı Glokom ve Primer Jüvenil Glokom. Glokom. Ed. Turaçlı E. Ve ark. SFN Yayıncılık, 2003 ; Sy. 69-76. (KİTAP BÖLÜMÜ).
119. Doğru M, Baykara M, Aygül F, Özmen A, ERTÜRK H., Özçetin H : Bakteriyel keratitli olgularda klinik deneyimimiz. T Oft Gaz 2003; 12: 208- 214.
120. Baykara M, Şahin S, ERTÜRK H. : Free iris cyst in the anterior chamber. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2004; 35:74-75.
121. ERTÜRK H. : Ametropide fakik göze lens implantasyonu. TOD 24.U.Oft. Kursu- Refraksiyon Cerrahisi. Ed. Can İ ve ark. Şahin Matbaası-Ankara, 2004, 219-230.
122. ERTÜRK H. : Primer glokomda medikal tedavi. T.Klin Oftalmoloji. 2004; 13:76-86.
123. Baykara M., ERTÜRK H., Avcı R., Karataş A., Akova B. : Skleral fiksasyon yöntemi ile göziçi lens implantasyonu. T.Oft Gaz. 2004; 34: 55-60.
124. Özçetin H., Baykara M., ERTÜRK H., Akova B. : Göziçi lens opasiteleri ve /veya psödokatarakt. T.Oft.Gaz. (Baskıda)
125. ERTÜRK H., Özçetin H. Göz Kapağı Hastalıkları. Klinik Göz Hastalıkları. Ed. Özçetin H. Nobel Matbaacılık, İstanbul. 2003; Sy. 1-18 (KİTAP BÖLÜMÜ)
126. ERTÜRK H. Kinetik Perimetre. Görme Alanı El Kitabı. Ed. Aydın P. Aksu Basım Yayım, İstanbul, 2005; Sy. 42-46. (KİTAP BÖLÜMÜ)
127. Yalçınbayır Ö., ERTÜRK H., Uzaslan EK, Akduman L.: Antiglokomatöz kullanan olgularda solunum fonksiyon test sonuçları. MN Oftalmoloji 2006, 13: 253-255.
128. Baykara M, Ozakin C, Doğru M, ERTÜRK H, Heper Y, Ozçetin H. : The effect of anterior chamber maintainer on anterior chamber contamination. Eur J Ophthalmol. 2003 Nov-Dec;13(9-10):770-2.
129. Ertürk H. Hamilelerde Glokom Tedavi Stratejisi Anket Sonuçları. T Klinikleri J Ophthalmol 2010, 19:171-175.
130. ERTÜRK H. Muayene Yöntemleri. Temel Göz Hastalıkları. Ed. Aydın P., Akova YA. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010; Sy.25-32. (KİTAP BÖLÜMÜ)
131. Ertürk H., Aydınlı J., Moray M.: Oftalmoloji. Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası. Zitelli BJ, Davis HW, Çev.Ed. Tarım K. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2010; Sy.713-754.(ÇEVİRİ BÖLÜMÜ).
132. Asker S., Timuçin ÖB, Ursavaş A, Aslancı ME, Baykara M, ERTÜRK H., Asker M, Yılmaz S, Kaya DT. Obstructive sleep apnea syndrome and blood flow to the eyes. Eastern J Med. 2013, 18: 165-171.

MESLEKİ ÜYELİKLER :
Türk Tabipler Birliği
Türk Oftalmoloji Derneği
ESRCS
EGS

Telefonla
RANDEVU AL