Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)

Göz Nurunu Koruma Vakfı olarak, Ülkemizde 2009 yılında Devletimiz tarafından Sağlıkta Dönüşüm Projeleri kapsamında başlatılan kalite ve akreditasyon çalışmalarını, kurumumuz içinde titizlikle uygulamaktayız.

Sürekli iyileştirme mantığı ile oluşturulan kalite politikamız ve kurumsal hedeflerimiz doğrultusunda, uygulamalarımıza devam etmekteyiz.

Bayrampaşa Göz Hastanemizde, Bakanlığımızın çalışmalarını başlattığı günden bu güne, Sağlıkta Kalite Standartlarını hastanemizin her sürecinde uygulamaktayız. 

Kalite Sistemimiz T.C. Sağlık Bakanlığı Değerlendirmecileri tarafından değerlendirilmekte olup, ayrıca kurum içi değerlendiricilerimiz tarafından da sistem güncelliğimiz, yapılan öz değerlendirmeler ile kontrol edilmektedir.

Çalışanlarımızın en önemli değerimiz olduğunun bilinciyle, tüm çalışmalarımızda kendileri ile yol alıyor, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Kalite ve Eğitim Direktörü
Diclenur ASLAN
 

MİSYONUMUZ

Kalite ve etik ilkelerden ödün vermeyen, hasta memnuniyetini önemseyen, sağlık hizmetinin önemini kavrayarak sonradan olma körlükle mücadele eden, halkı bilinçlendirmeyi, erken teşhis, doğru ve etkin tedavi mücadelesinde yöntem olarak benimseyen referans bir kurum olmak.

 

VİZYONUMUZ

Türkiye’de ilk Göz Hastanesi olmanın getirdiği öncü yapımızı ve referans olma özelliğimizin devamlılığını sağlamak. Türkiye’de ulaşamadığımız noktalara nitelikli ekibimizle sağlık hizmeti ulaştırmak. Yurt dışından göz hastalıkları ile ilgili tedavi hizmeti almak isteyen hastalara tedavi hizmeti sunmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ / İLKELERİMİZ

Göz Nurunu Koruma Vakfı Hastane ve Merkezleri’nce sunulan sağlık hizmetlerini; Misyon, Vizyon ve ilkelerimiz ışığında oluşturmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sürekli iyileştirmek Temel Politikamızdır.

Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek, hastalarımızın ihtiyaçlarını sürekli anlamaya çalışarak verdiğimiz hizmet kalitesini ölçülebilir şekilde geliştirmek temel ilkemizdir.

 

Hastalarımız İçin;

  • Kendi yakınımız gibi davranmak,
  • Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek,
  • Irk, cins, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak,
  • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek,
  • En gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

 

Çalışanlarımız İçin;

  • En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek,
  • Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak,
  • Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli kalite iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.

 

Toplum İçin;

  • En gelişmiş sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde öncülük etmek,
  • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek.

 

KALİTE ORGANİZASYON ŞEMASI

 

Bölüm Kalite Sorumluları

 

KOMİTELER
 

Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi Eğitim Komitesi Üyeleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Alt Ekipleri Hasta Güvenliği Komitesi Hasta Hakları Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İnsan Kaynakları Komitesi Tesis Güvenliği Komitesi İmha Komitesi

 

 

İletişim 0212 467 75 00
Bize Ulaşın Detaylı Ulaşım Bilgileri Bayrampaşa İdealtepe Bursa