Fotodinamik Tedavi Nedir?

17 Mayıs 2022
Admin

Fotodinamik tedavi, ışığa duyarlı Verteporfin isimli bir maddenin koldan vücuda verilmesi ve düşük enerjili uzun dalga boyundaki bir lazer ışığı ile bu maddenin uyarılması prensibi ile uygulanır. Bu tedavinin tüm dünyada ilk uygulandığı 2000 yılından beri Vakfımıza ait Bayrampaşa Göz Hastanemizde başarıyla uygulamaktayız.

Amaç

Amaç; çevre dokulara zarar vermeden sadece hedeflenen bölgede damarlar tıkanarak tedaviyi uygulamak, yakıcı bir etki yaratmadan ve geniş bir doku alanını tahrip etmeden bütünlüğünü mümkün olduğunca korumak.

Hangi hastalıklara uygulanır?

İlk olarak halk arasında sarı nokta hastalığı olarakta bilinen Yaşa Bağlı Makula Dejenersansı (YBMD) hastalarının, yaş tiplerinde başarıyla uygulandı. Daha sonraki yıllarda, göz içine anti-VEGF dediğimiz bazı maddeleri injekte edilerek uyguladığımız tedavi yöntemleri ön plana geçerek, Fotodinamik tedavi bu hasta gurubunun sadece polipiodal koroidal vaskülopatili olgularında uygulanır oldu.

Günümüzde, makula dejeneresanları dışında kronik santral seröz koriyoretinopatide (SSKR), hemanjiom dediğimiz bazı gözdeki damarsal genişlemelerde ve göz tümörlerinde uygulamaktayız.

Santral seröz koriyoretinopati, daha çok 30-50 yaş guruplarında görülür. Stress en büyük neden olup bazı ilaç kullanımları ve hastalıklarda bilinen diğer nedenlerdendir. Hastaların makula dediğimiz retina bölgelerinde sıvı sızıntıları oluşarak görme azalması yada eğri ve kırık görmeler ortaya çıkar. Şikayetler birkaç ay içinde kendi kendine düzelebilir. Eğer klinik bulgular düzelmezse yada daha fazla ilerlerse Fotodinamik tedavi uygulanabilir.

 

Tedavi;

Öncesinde göz anjiyosu ve tomografileri çekilerek tedavi yapılacak lezyon yada alan tespit edilir. Verteporfin isimli madde damar yolundan 10 dk gibi bir sürede verilir, ilacın vücuda yayılması için 5 dakika kadar beklenir. Daha sonra, duruma göre bir-bir buçuk dakika süre ile istenilen bölgeye lazer uygulanır. Lazer ışığı ile ilaç aktive olarak damarlarda pıhtılaşmalar başlatılarak istenilen tedavi-etki sağlanmış olur. Ancak tedavi uygulandıktan sonra iki gün kadar hastayı, güneş dahil kuvvetli ışıklardan korumak gerekir. Çünkü ilaç vücudun her tarafına yayıldığı için ışık gören alanlarda, ilaç aktive olarak damarları tıkar ve nekroza neden olabilir. Bu nedenle hasta ve yakınları özellikle bu konuda dikkatlice uyarılır.

Fotodinamik tedavinin etkisi, yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlar.Duruma ve ihtiyaca göre tedavi, birkaç ay sonra tekrarlanabilir.

Op. Dr. Ercan Sağlam

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi

 

Göz Vakfı Hastaneleri Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Diğer Konulara Göz Atın
Geri Bildirim