Okul Dönemi Göz Kontrollerini İhmal Etmeyin!

8 Eylül 2022
Admin

Çocuklarımız Okula Başlamadan Önce Neden Kapsamlı Bir Göz Muayenesine İhtiyaç Duyarlar?

Bir çocuğun okulda başarılı olması için birçok yeteneğe ihtiyacı vardır ve iyi bir görme anahtardır.

Çocuklar eğitimleri boyunca  görsel yetenekleri konusunda artan taleplerle karşı karşıya kalırlar. Ders kitaplarındaki yazıların boyutu küçülür ve okumaya ve çalışmaya harcanan zaman önemli ölçüde artar. Artan iş yükü ve ev ödevi, çocuğun gözlerine önemli yükler getirir. Çocukların verimli bir şekilde öğrenebilmeleri ve başarılı olabilmeleri görmelerinin kaliteli ve tam olmasına bağlıdır.
 

Sağlıklı görme, sınıfta ve ötesinde başarı ile ilişkilidir

Görme sorunları münferit problemler değildir, Akademik başarı ve sportif faaliyetlerden sosyal etkileşimlere ve çocuğun kendi özgüvenini sağlaması süreci dahil bir çocuğun gelişiminin hemen hemen her yönünü etkiler. Ancak bir göz hastalıkları uzmanı arafından kapsamlı bir göz muayenesi yapılmadan, birçok görme bozukluğu tespit edilemeyebilir veya daha da kötüsü Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, disleksi, öğrenme güçlüğü veya davranış sorunu olarak yanlış teşhis edilebilir. Bu yanlış teşhisler daha sonra yetişkinliğe taşınabilir ve bireyin eğitim seviyesini, istihdam fırsatlarını ve sosyal etkileşimlerini daha da etkileyebilir.

Okul Dönemi Göz Kontrollerini İhmal Etmeyin!

Okul için gerekli görme becerileri

Görme, net görme yeteneğinden veya 20/20 görüşe sahip olmaktan daha fazlasıdır. Aynı zamanda görüleni anlama ve tepki verme yeteneğidir. Akademik başarıyı desteklemek için önemli olan, net görmenin ötesinde birçok temel görsel beceri vardır.

Etkili okuma ve öğrenme için her çocuğun aşağıdaki görme becerilerine sahip olması gerekir:

 

 • Görme keskinliği - kara tahtaya bakmak için uzağı, bilgisayar için orta mesafede ve kitap okumak için yakını net bir şekilde görme yeteneği.
 • Göz odaklama  nesnelere olan mesafe değiştikçe net görüşü hızlı ve doğru bir şekilde koruma yeteneği. Örneğin tahtaya bakarken bir anda sıradaki defter/kitabı bakınca netleştirebilme.
 • Göz izleme — bir nesneden diğerine bakarken, gözleri basılı bir sayfa boyunca hareket ettirirken veya atılan bir top gibi hareketli bir nesneyi takip ederken gözleri hedefte tutma yeteneği.
 • Gözlerin koordineli çalışması— gözleri bir sayfada hareket ettirirken her iki gözü koordine etme ve birlikte kullanma ve sınıf çalışmaları ve spor için mesafeleri yargılayabilme ve derinliği görebilme yeteneği.
 • Göz-el koordinasyonu —resim çizerken veya topa vurmaya çalışırken elleri izlemek ve yönlendirmek için görsel bilgiyi kullanma yeteneği.
 • Görsel algı —basılı bir sayfadaki görüntüleri harflere, kelimelere ve fikirlere göre düzenleme ve okunanları anlama ve hatırlama yeteneği

Bu görsel becerilerden herhangi biri eksikse veya düzgün çalışmıyorsa, çocuğun etkili bir şekilde öğrenmek için daha çok çalışması gerekecektir. Bir çocuk size görme sorunu olduğunu söylemeyebilir çünkü kendi görüşünün herkesin gördüğü gibi olduğunu düşünebilir. Öğrenmeyle ilgili bir görme sorunuyla mücadele eden öğrenciler baş ağrısı, göz yorgunluğu ve fiziksel yorgunluk yaşayabilir. Ebeveynler ve öğretmenler, bir çocuğun görme sorunu olduğunu gösterebilecek belirtilere karşı uyanık olmalıdır.

Göz ve görme sorunlarının belirtileri;

 • Rahatsızlık ve yorgunluk şikayetleri.
 • Sık göz ovuşturma veya yanma ve kaşıntı.
 • Kısa dikkat süresi.
 • Okumaktan ve diğer yakın etkinliklerden kaçınmak.
 • Sık sık baş ağrısı.
 • Bir gözü örtmek.
 • Başın bir tarafa yatırılması.
 • Okuma materyallerini yüze yakın tutmak.
 • İçeri veya dışarı dönen bir göz.
 • Çift görme.
 • Okurken satır atlama..
 • Okuduklarını hatırlamakta güçlük çekme.

Okula dönüş göz muayeneleri neden önemlidir?

Okul yıllarında görme sık sık değişebileceğinden, çocuklar her yıl veya belirli problemler veya risk faktörleri varsa veya bir göz hastalıkları uzmanı tarafından öneriliyorsa daha sık göz muayenesi yaptırmalıdır. Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen görme sorunu, uzağı görememe (miyopi), yakını görememe (hipermetrop) ve bulanık görmeye neden olan astigmatizma nedeniyle oluşan kırma kusurlarıdır. Bununla birlikte, net bir şekilde görebilen ve tam görüşe sahip bir çocuk, yine de göz odaklama, göz izleme ve göz koordinasyonu ile ilgili görme sorunu yaşayabilir. 

Neyse ki, çocuğunuzun sağlıklı görmesini ve genel göz sağlığını sağlamanın kolay bir yolu var: Yıllık okula dönüş rutininizin bir parçası olarak bir Göz Hastalıkları uzmanı ile yüz yüze, kapsamlı bir göz muayenesi planlamak.
Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir öğretim yılı dilerim. Çocuklarımızın gözlerinin içi hep gülsün dileklerimle.

 

Göz Vakfı Hastaneleri Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 
 
Diğer Konulara Göz Atın
Geri Bildirim