Op.Dr. Ali SİPAHİER

Op.Dr. Ali SİPAHİER

Op.Dr. Ali SİPAHİER

Op.Dr. Ali SİPAHİER

Doğum Yeri ve Yılı: Adapazarı, 1971

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas: 1995, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2000, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Katarakt-Refraktif cerrahi, Medikal Retina

Çalıştığı Kurumlar:

 • İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1996-2000)
 • Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa GözHastanesi (2000-2006)
 • Göz Nurunu Koruma Vakfı Avcılar Göz Merkezi (2000-2006)
 • Hisar intercontinental Hospital (2006-2012)
 • Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa GözHastanesi (2012 -

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Aktif Üye
 • International Society of Cataract and Refractive Surgery
 • American Academy of Ophthalmology
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons
 • American Society of Cataract and Refractive Surgeons

Bilimsel Çalışmaları:

Yayınlar, Poster ve Serbest Bildiri Sunuları:

 • Astigmatizma yönetiminde diğer yöntemler Gözde Gündem (23-25 Kasım 2018) Kıbrıs
 • Refraktif katarakt cerrahisinde astigmatizma yönetimi TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı 18 Ocak 2018
 • Refraktif cerrahi interaktif oturum - Moderatör TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (24-29 Ekim 2017) Antalya
 • Refraktif cerrahide hasta ve yöntem seçimi 24 Nisan 2017 Retina Göz Hastanesi Bursa
 • Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisinde doğru hasta seçimi TOD 50. Ulusal Oftalmoloji kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
 • Refraktif cerrahide yöntem seçimi TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
 • Korneal refraktif cerrahide hasta seçimi ve topografik özellikler TOD bahar Sempozyumu ( 27-29 Mayıs 2016) İstanbul
 • İşaretleme yöntemleri ve torik göz içi lens implantasyonu TOD Mart sempozyumu 11-13 Mart 2016 Adana
 • Katarakt ve refraktif cerrahide olgu sunumları TOD Bursa şubesi aylık bilimsel toplantı (26 Şubat 2016) Bursa
 • Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisi standart cerrahiden farkları TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı (21 Ocak 2016) İstanbul
 • Alcon Uydu Canlı Cerrahi TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
 • Korneanın ektatik hastalıklarında topografi kılavuzlu excimer laser tedavisi ile kombine korneal çarpraz bağlama tedavisi TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
 • Current Cataract and Refractive Surgery Telemedicine Centre of Kosova Sept 2015
 • Keratokonus hastalarında Topografi kılavuzlu Excimer laser ile kombine edilen Corrneal Çarpraz Bağlama tedavisinin erken sonuçları (TOD 48. Ulusal Oftamoloji Kongresi ) 5-9 Kasım 2014- Antalya
 • Refraktif cerrahi : Cerrahi teknik (TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi ) 5-9 Kasım 2014 -Antalya
 • Biometri TOD Bahar Sempozyumu (23-25 Mayıs 2014) İstanbul
 • Refraktif cerrahide hasta seçimi ve topografi TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantı(15 Mayıs 2014) - İstanbul
 • Femtofako debate TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2014) İstanbul
 • Femto-Phaco luxury or essential ? 1 st International Ophthalmology Conference of Haifa Eye Hospital (16-18 January 2014) Bahreyn
 • Çarpraz Bağlama (Crosslinking) tedavisi sonrası gelişen akut endotelit: Olgu sunumu. Ali Sipahier, Mithat Altuğ,Zerrin Tuncer (TOD 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Femtosaniye laser destekli fakoemulsifikasyon cerrahisinde arkuat insizyonların preoperatif astigmatizmayı düzeltmedeki etkinliği Ali Sipahier,Özbek Eren,Seçkin Erdem, Ercan Sağlam (TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Femtosaniye destekli fakoemulsifikasyon cerrahisi-debate TOD Bahar Sempozyumu ( 17-19 Mayıs 2013) –İstanbul
 • Femsaniye laser ile fleb kaldırılması TOD İstanbul Şubesi aylık bilimsel toplantısı Nisan 2012-İstanbul
 • Wavefront Tedavisi: TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu 10-12 Şubat 2012
 • Effect of Mitomycin C on Endoscopic Dacryocystorhinostomy Tayfun Apuhan, MD, Yavuz Selim Yıldırım, MD, Faruk Eroglu, MD, and Ali Sipahier, MD. J. Craniofac Sug 2011;22: 00
 • Farklı hızda femtosecond laser (150Hz ve 30 Hz) ile oluşturulan fleblerin cerrahi işlem ve postoperatif dönemde elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmesi: Barış Yeniad,Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Keratokonus tanısıyla keraring implantasyonu uyguladığımız olgularda gelişen komplikasyonların değerlendirilmesi : Ali Sipahier,Berış Yeniad,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)I
 • Intralase laserde fleb komplikasyonları Faruk Eroğlu,Ali Sipahier,Ahmet Gücükoğlu (TOD 43. Oftalmoloji Kongresi),
 • Keratokonusta Keraring İmplantasyonu sonuçlarımız:Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Barış Yeniad,Ahmet Gücükoğlu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2009;39,361-365
 • Wavefront guided LASIK and iris registration in patients with mixed astigmatism : Barış Yeniad,Ali Sipahier,Faruk Eroğlu,Ahmet Gücükoğlu (27. congress of ESCRS)
 • Multifokal Asferik göz içi lensleri ile görme: Ahmet Gücükoğlu, Ali Sipahier, Faruk Eroğlu (TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Keratokonus’ta Kerarring implantasyonu sonuçlarımız: Ali Sipahier,Faruk Eroğlu, Ahmet Gücükoğlu. (TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Optikal Koherens Tomografi ed; Hihmet Özçetin Retina Damar Tıkanmaları ve OKT Sipahier A,Eroğlu F, Gücükoğlu A. 67-78, 2007- Pozitif Matbaa-Zeiss
 • Mixt astigmatlı gözlerde iris tanıma sistemli wavefront tedavisi: Faruk Eroğlu, Ali Sipahier, Ahmet Gücükoğlu.(TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Multifokal silikon asferik göz içi lensleri: Ahmet Gücükoğlu,Faruk Eroğlu, Ali Sipahier (TOD 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • İris tanma sistemli wavefront tedavisi: Erken sonuçlarımız : Ali Sipahier, Faruk Eroğlu, Ahmet Gücükoğlu (TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Değişik glokom tiplerindeki trabekülektomi sonuçlarımız: Ali Sipahier, Belgin İzgi, Gülçin Türker . Türk Oftalmoloji Gazetesi 2004; 34(1):20-30
 • Diabetik makula Ödemindeintravitreal Trimsinolonasetonid Etkinliği. Mutlu Ay A, Bostan Ce, Sağlam E, Nohutçu Gs, Özpolat Ht, Siaphier A. Tod 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.
 • Komplike Retina Dekolmanlarında Ağır Silikon Kullanımının Erken Dönme Sonuçları Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht, Sipahier A:. Tod 39. Ulusal Kongresi
 • Diabetik Makula Ödemlerinde Seröz Makula Dekolmanı Özpolat Ht, Vural T, Sağlam E, Nohutçu Gs, Sipahier A, Bostan Ce, Mutluay A: Tod 39. Ulusal Kongresi,
 • Dirençli makula ödemlerinde triamcinolone acetonid (İVTA) uygulanması: Hakan Özpolat, Ali Sipahier ( TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Özpolat Ht, Sağlam E, Nohutçu Gs, Sipahier A: Vitreoretinal Cerrahi Olgularında Sf6 Ve C3f8 Gaz Kullanımının Karşılaştırılması Tod 37. Ulusal Kongresi,
 • Proliferatif diabetik makulopatide pars plana vitrektomi: Ali Sipahier, Gülin Nohutçu, Ercan Sağlam (TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)
 • Sağlam E, Özpolat Ht, Nohutçu Gs, Sipahier A: Maküler Epiretinal Membranların Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahinin Yeri.Tod 37. Ulusal Kongresi
 • Glokom ve Optik disk : F.Yeşim Demirci, Ali Sipahier. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1999;29(2):180-187
 • Intraocular pressure-lowering effects of latanoprost monotheraphy versus combination theraphy of timolol and pilokarpine. A randomized, open label multicenter study in patients with open-angle glaucoma or oculer hypertension : Latanoprost study group (SOE 1999 - The 12. congress of European Society of Ophthalmology)
 • Göz içi yabancı cisimlerde pars plana vitrektomi: Ali Sipahier. Nur Kır, Cahit Özgün, Ercan Öngör (TOD 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi)

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 • Gözde Gündem (23-25 Şubat 2018) Kıbrıs
 • TOD 51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi (24-29 Ekim 2017) Antalya
 • ESCRS Congress (7-11 Ekim 2017) Lizbon-Portekiz
 • Alcon Wavelight Tecnology Users Meeting (30 Haziran-2 Temmuz 2017) Viyana-Avusturya
 • TOD 1. Canlı Cerrahi günleri (16-18 Haziran 2017) İstanbul
 • TOD Bahar Sempozyumu (26-28 Mayıs 2017) İstanbul
 • ASCRS Congress(5-9 Mayıs 2017) Los Angeles- USA
 • ASCRS Refractive Day 2017 5 Mayıs 2017 Los Angeles -USA
 • Alcon Future opinion leader program (2-3 Aralık 2016) Frankfurt-Almanya
 • TOD 50. Ulusal Oftalmoloji kongresi (9-13 Kasım 2016) Antalya
 • ESCRS Congress (10-14 Sept 2016) Kopenhag _Danimark
 • TOD Bahar Sempozyumu (27-29 Mayıs 2016) İstanbul
 • TOD Mart Sempozyumu (11-13 Mart 2016) Adana
 • TOD 2. Retina Günleri (5-6 Aralık 2015) İstanbul
 • TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (4-8 Kasım 2015) İstanbul
 • KRCB aktif üye toplantısı (9-11 Ekim 2015) Bodrum
 • Alcon Wavelight User’s meeting (19-21 June 2015) Hamburg-Germany
 • TOD Bahar Sempozyumu (22-24 Mayıs 2015) İstanbul
 • ASCRS Congress (17-21 April 2015) San Diego USA
 • 19th Winter meeting of ESCRS (20-22 Feb 2015) İstanbul
 • TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (5-9 Kasım 2014) Antalya
 • TOD Bahar Sempozyumu (23-25 Mayıs 2014) İstanbul
 • ASCRS Congress (25-29 Nisan 2014) Boston- USA
 • TOD 7. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2014) İstanbul
 • 1 st International Ophthalmology Conference of Haifa Eye Hospital (16-18 January 2014) Bahreyn
 • TOD 1.Retina günleri (7-8 Aralık 2013) İstanbul
 • TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (6-10 Kasım 2013) Antalya
 • Alcon Wavelight Technology Users Meeting (31 Mayıs-2 Haziran 2013) Nurumberg-Almanya
 • TOD Bahar Sempozyumu ( 17-19 Mayıs 2013) –İstanbul
 • ASCRS Congress (19-23 Nisan 2013) San Fransisco-USA
 • TOD KRC 6. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2013) İstanbul
 • 30 rd Congress of ESCRS (8-12 Eylül 2012) Milano- Italy
 • TOD KRC 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu (10-12 Şubat 2012) Ankara
 • American Academy of Ophthalmology (22-25 Ekim 2011) Orlando- USA
 • Refractive Surgery Subspeciality day (21-22 Ekim 2011) Orlando - USA
 • TOD 45. Ulusal Kongresi 5-9 Ekim 2011 Girne
 • TOD 34. Bahar Sempozyumu - Glokom (13-15 Mayıs 2011) İstanbul
 • 15. Winter meeting of ESCRS (18-20 Şubat 2011) İstanbul
 • Refractive Surgery Subspeciality day (14-15 Ekim 2011) Chicago -USA
 • American Academy of Ophthalmology (15-19 Ekim 2010) Chicago -USA
 • 27. Congress of ESCRS (12-16 Eylül 2009) Barselona- İspanya
 • Communication,complications and astigmatism in contact lens practice course (13-14 Temmuz) Prag-Çek Cumhuriyeti
 • 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu- Katarakt (10-12 Nisan 2009) Ankara
 • TOD KRC 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu (14-15 Şubat 2009) İstanbul
 • TOD 42: Ulusal Oftalmoloji Kongresi (19-23 Kasım 2008) Antalya
 • 26. Congress of the ESCRS (13-17 Eylül 2008) Berlin-Almanya
 • 28. Ulusal Oftalmolji Kursu- Retina Güncel Tanı ve Tedavi (11-13 Nisan 2008) Ankara
 • TOD KRC 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu (23-24 Şubat 2008) İstanbul
 • Refractive Surgery Subspeciality Day ((8-9 Kasım 2007) New Orleans-ABD
 • American Academy of Ophthalmology (10-13 Kasım 2007) New Orleans-ABD
 • TOD KRC 1. Canlı Cerrahi Sempozyumu (10-11 şubat 2007) İstanbul
 • TOD Kış Sempozyumu- Vitreoretinal cerrahide yenilikler (16-18 Şubat 2007) İstanbul
 • TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (28 Ekim-1 Kasım 2006) Antalya
 • Black sea Ophtalmological Society 3’rd International Congress (August 25-28, 2005) İstanbul
 • Offical ISRS/AAO Refractive Surgery Course ( June 10-12, 2005) İstanbul
 • TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (9-13 Ekim 2004) Antalya
 • TOD 27. Bahar Sempozyumu (7-9 Mayıs 2004) İstanbul
 • 24. Ulusal Oftalmoloji Kursu –Refraktif Cerrahi (2-4 Nisan 2004) Ankara
 • TOD 37. Oftalmoloji Kongresi (4-8 Ekim 2003) İstanbul
 • TOD 36. Oftalmoloji Kongresi (5-9 Ekim 2002) Ankara
 • Uludağ 2002 Oftalmoloji Günleri (8-10 Mart 2002) Mudanya
 • TOD 35. Ulusal Kongresi (23-26 Eylül 2001) İzmir
 • 21. Ulusal Oftalmoloji Kursu- Makula hastalıkları (6-8 Nisan 2001) Ankara
 • TOD 33. Ulusal Kongresi (1-6 Ekim 1999) İzmir
 • The 12. congress of European Society of Ophthalmology (27-30 Haziran 1999) Stockholm-İSVEÇ
 • 19. Ulusal Oftalmoloji Kursu-Görüntüleme yöntemleri (9-11 Nisan 1999)
 • 31. Panhellenic Opthalmological Congress (27-31 Mayıs 1998) Halkidiki Yunanistan
 • 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi (15-20 Eylül 1998) Bursa
 • 10. Yaz Sempozyumu (27-29 Haziran 1997) Kuşadası
 • 20. Kış Sempozyumu- Optik sinir başı (4-7 Aralık 1997) Antalya
İletişim info@gozvakfi.com.tr
Bize Ulaşın Detaylı Ulaşım Bilgileri
Anlaşmalı Kurumlar Avantajlar & Faydalar