Ana Sayfa / MEDİKAL KADROMUZ / Bayrampaşa / Op.Dr. Hakan ÖZPOLAT

Op.Dr. Hakan ÖZPOLAT

Op.Dr. Ercan SAĞLAM

ADI SOYADI :
Hakan Taner ÖZPOLAT

DOĞUM YERİ VE YILI :
Malatya - 1967

YABANCI DİL :
İngilizce

EĞİTİM VE İHTİSAS :
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.B.D.

UNVAN :
Göz Hastalıkları Uzmanı

UZMANLIK ALANLARI :
Medikal Retina, Vitra retinal Cerrahi, Katarakt ve Refraktif Cerrahi

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR :
1- Medikalpark Hastanesi
2- Göz Vakfı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI :
1 ) Özpolat Ht, Avcı R, Yücel A, Gelişken Ö: Spontan Vitreus Hemorajileri. Retina Vitreus, 3:315-320, 1995.
2 ) Özpolat Ht, Vural T, Sağlam E, Nohutçu Gs, Sipahier A, Bostan Ce, Mutluay A: Diabetik Makula Ödemlerinde Seröz Makula Dekolmanı Tod Xxxxıx. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.
3 ) Özpolat Ht, Sipahier A, Nohutçu Gs, Sağlam E, Bostan Ce: Dirençli Makula Ödemlerinde İntravitreal Triamcinolone Asetonid Uygulaması Tod Xxxviii. Ulusal Kongresi, Antalya, 2004.
4 ) Özpolat Ht, Sağlam E, Nohutçu Gs, Siapahier A: Vitreoretinal Cerrahi Olgularında Sf6 Ve C3f8 Gaz Kullanımının Karşılaştırılması Tod Xxxvii. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003.
5 ) Özpolat Ht, Avcı R, Yücel A, Gelişken Ö: Vitreus Hemorajileri. Tod Kış Sempozyumu, Bursa, Aralık 1994. 6 ) Özpolat Ht, Ertürk H, Avcı R, Yücel A, Gelişken Ö, Özçetin H: Retinitis Pigmentosalıhastalarda Katarakt Cerrahisi Tod Xxviii Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 2, S:603-605, 1994.
7 ) Özpolat Ht, Özmen At: Heamangıomas İn Chıldhood.Deutsch-Türkısches Ophthamologısches Symposıum, Hamburg Üniversitesi, 23-24 Haziran 1995.
8 ) Özpolat Ht:Retinal Fotokoagülasyon Tedavisi Sonrası Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Sıklığı Uludağ Ün.Tıp Fak.Göz Kl.Uzmanlık Tezi, Bursa, 1996
9) Özpolat Ht " Fotodinamik Ted A Vi Endikasyonları " Yuvarlak Masa Toplantı Konuşması, Asm Toplantıları, 2006.
10 ) Nohutçu G, Özpolat H, Sağlam E: Vitreus Kanamalarında Pars Plana Vitrektomi Ve Bevacizumab Uygulaması. Tod.Xxxxıı.Ulusal Konresi, Antalya, 2008.
11 ) Sağlam E, Özpolat Ht, Nohutçu Gs, Sipahier A: Maküler Epiretinal Membranların Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahinin Yeri.Tod Xxxvii Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003.
12 ) Sağlam E, Özpolat Ht, Nohutçu Gs: Subretinal Koroidal Neovaskülarizasyonlu Olgularda Verteporfin İle Fotodinamik Tedavi. Tod Xxxvii. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003.
13 ) Sağlam E, Özpolat Ht, Güvenir M, Nohutçu Gs: Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Kullanılan C3f8 Gazının Çeşitli Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması. Tod Xxxv. Ulusal Kongresi, İzmir, 2001
14) Sağlam E, Özpolat Ht, Nohutçu Gs, Güvenir M: Göziçi Yabancı Cisimlerinde Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız. Tod Xxxiii. Ulusal Kongresi, İzmir, 1999.
15 ) Sağlam E, Nohutçu Gs, Özpolat Ht: Subfoveal Koroid Neovaskülarizasyonlu Olgularda Verteporfin İle Fotodinamik Ted A Vinin Geç Dönem Sonuçları. Tod Xxxix. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.
16 ) Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht, Sipahier A: Komplike Retina Dekolmanlarında Ağır Silikon Kullanımının Erken Dönme Sonuçları. Tod Xxxix. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.
17 ) Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht, Sipahier A: Marula Deliği Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. Tod Xxxvii. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003.
18 ) Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht, Güvenir M, Sipahier A: Komplike Retina Dekolmanlarında Vitreoretinal Cerrahi.Tod Xxxv. Ulusal Kongresi, İzmir, 2001.
19 ) Sipahier A, Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht: Proliferatifdiabetikretinopatide Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız. Tod Xxxvii. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2003.
20 ) Kargül Dinç G, Nohutçu Gs, Sağlam E, Özpolat Ht: Multipl Geçici Beyaz Benek Sendromu: Olgu Sunumu. Tod Xxxix. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.
21 ) Bostan Ce, Mutlu Ay A, Sağlam E, Nohutçu G, Özpolat H: Yaşa Bağlımakula Dejenerasyonunda Gelişenkoroîdal Neovaskuler Membranların Tedavısında Verteporfın İle Kombine Fotodinamik Ted A Vi Ve Bevacizumab Kombinasyonu. Tod Xxxxıı Ulusal Kongresi, Antalya, 2008.
22 ) Mutlu Ay A, Bostan Ce, Sağlam E, Nohutçu Gs, Özpolat Ht, Siaphier A: Diabetikmakula Ödemindeintravitreal Trimsinolonasetonid Etkinliği. Tod Xxxix. Ulusal Kongresi, Antalya, 2005.
23 ) Bostan Ce, Mutlu Ay A, Sağlam E, Nohutçu Gs, Özpolat Ht: Santral Seröz Kor Yoretinopa Tide Argon Fotokoa Gülasyon Laser Tedavisi. Tod Xxxviii. Ulusal Kongresi, Antalya, 2004.
24) Özpolat Ht: Retinal Fotokoagülasyon Tedavisi Sonrası Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Sıklığı Uludağ Ün.Tıp Fak.Göz Kl.Uzmanlık Tezi, Bursa, 1996
25 ) Özpolat Ht. Özmen At, Abadan S: Crowding Fenomeninde Uzak Ve Yakın Görme. Tod Xxix Ulusal Kongre Bülteni, Antalya, 1995
26) Özpolat Abadan S, Özpolat Ht. Kayurtar İ: İntraoküler Lens Gücünün Hesaplanmasında Srk-Iı Formülünün Güvenilirliği. Tod Xxxiii. Ulusal Kongresi, İzmir, 1999.
27 ) Özmen At, Özpolat Ht , Abadan S: Pediatrikafakide Uzun Süreli Yumuşak Kontakt Lens İle Rehabilitasyon Tod.Xxvııı. Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 3, S:724-725, Antalya, 1994.
28 ) Abadan S, Özmen At, Özpolat Ht: Çocukluk Çağı Orbita Ve Gözkapağıhemanjiomları. Tod Xxix. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995.
29 ) Abadan S, Özmen At, Özpolat Ht. İlici Ö: Pediatrik Yaş Grubunda Katarakt Cerrahisi. Tod.Xxvııı. Ulusal Kongre Bülteni, Cilt 2, S:588-591, Antalya, 1994.
30 ) Mutluay A, Bostan C, Sağlam E, Nohutçu G, Özpolat Ht. İntravitreal Bevacizumab Enfeksiyonlarımızın Genel Değerlendirilmesi Tod. 42 Ulusal Kongresi, Antalya 2008
31 ) Nohutçu Gs, Kargül G, Sağlam E, Özpolat Ht: Diabetik Makula Ödeminede Spektral Domain Optik Kohorens Tomografi İle Fotoreseptörlerin Değerlendirilmesi Tod 44 Ulusal Oftalmoloji Kongresi Antalya 2010
32 ) Tod İstanbul Şubesi Mart 2014 Aylık Bilimsel Toplantısında Diabetik Retinopatide Doğrular Ve Yanlışlar Konulu Panelde Konuşma.

MESLEKİ ÜYELİKLER :
1- Türk Oftalmoloji Derneği
2- Türk Tabilper Birliği