Ana Sayfa / MEDİKAL KADROMUZ / Bayrampaşa / Op.Dr. Turhan SOYLU

Op.Dr. Turhan SOYLU

Op.Dr. Ercan SAĞLAM

ADI SOYADI :
Turhan SOYLU

DOĞUM YERİ VE YILI :
Balıkesir - 1952

YABANCI DİL :
İngilizce

EĞİTİM VE İHTİSAS :
İstanbul Tıp Fakültesi 1975, İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1979

UNVAN :
Göz Hastalıkları Uzmanı

UZMANLIK ALANLARI :
Kornea, Glokom, Katarakt

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR :
1- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı 1975 - 1979
2- Konya Askeri Hastanesi 1980 - 1981
3- Göz Vakfı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI :
1) G.TÜRKER,Y:B:USTA,T.SOYLU : Birinci Ark Anomalisiyle Birlikte Olan Bir Mikroftalmi Vakası Türk Oftalmoloji Gazetesi , 8:168-171,1978
2) A.GÜCÜKOĞLU, D.BAŞAR, T.SOYLU : Retinoschisis ve Fotokoagülasyonla Tedavisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 8:172-177,1978
3) M.K.İDİL, S.ERDA, E.ÖNGÖR, T.SOYLU. K.AKARÇAY : E.E.C.Sendromu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 9:10-22,1979
4) A.GÜCÜKOĞLU, T.SOYLU : Preterminal Kronik Basit Glokomda Cerrahi Girişim ve Sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi ,9:44-50,1979
5) G.TÜRKER, Y.B.USTA, T.SOYLU : Östrojenlerin Göz İçi Basıncı ve Dış Akım Kolaylığı Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma) Türk Oftalmoloji Gazetesi , 9:60-64,1979
6) D.BAŞAR, G.ÖZKUL, T.SOYLU : Pars Plana Vitrektomisi. XIII.UIusalTürk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. (Editörler: Cahit ÖRGEN, Ümit EMÜLER, M.Erol TURAÇLI) Kardeş Marbaası. Ankara , 1979, s.99-103
7) Y.B.USTA, T.SOYLU, Ü.BENGİSU : Miyotük Tedavisine Bağlı RetinalDekolmanı (Olgu Takdimi). Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:64-67,1980
8) SOYLU T., USTA Y.B., TÜRKER G.: BirKonjenitaIRetinoskizis Olgusu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:108-112,1980
9) Turhan SOYLU , Yıldırım Beyazıt USTA, Meri URGANCIOGLU , Ahmet GÜCÜKOĞLU, Sair ERDA : EkspulsifHemoraji ve KoroidEffüzyonu. Türk Oftalmoloji Gazetesi , 10:219-226,1980
10) D.BAŞAR, G.TÜRKER, E.ÖNGÖR, A.GÜCÜKOĞLU, T.SOYLU : Makula Kırışıklıkları. XII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. (EditönErcan ÖNGÖR) Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 1980, s.334-340
11) T.SOYLU , C.ÖZGÜN , M.BEKAROĞLU , A.GÜCÜKOĞLU : Ksenon Ark Fotokoagülasyonu Uygulanan DiabetikRetinopatili Hastalarda Geç Görme Keskinliği Sonuçları XIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editör: Ahmet GÜCÜKOĞLU) Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul, 190, S334-340
12) Turhan SOYLU , Mukaddes CANBAZ : Aspirinsiz ve Aspirinli Koşullarda Göze Yapılan Basıncın Ön Kamara Sıvısı Protein Düzeyinde Meydana Getirdiği Değişiklikler İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 44:651-659,1981
13) Mukaddes CANBAZ, Turhan SOYLU : Aspirinsiz ve Aspirinli Koşullarda Göze Yapılan Basıncın Ön Kamara Sıvısı Sodyum ve Potasyum Konsantrasyonunda Meydana Getirdiği Değişiklikler II. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 45:102-109,1982
14) PEKSAYAR G., SOYLU T.: UveaMelanımları Ve Takip Sonuçlarımız. XVII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler: Ömer Faruk KÖKER, Adnan DEMİRDÖVEN) Koza Marbaası, Adana , 1983, s30-38
15) Turhan SOYLU , Ahmet GÜCÜKOĞLU, Ercan SAĞLAM : Terminal Proliferatif Retinopatide EkvatoryaI Kriyoterapi.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (EditörM.Erol TURAÇLI) ÖZTEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.87-93
16) G.PEKSAYAR, M.K.SOYTÜRK, T.SOYLU : Konjoktivanın Pigmentli Tümörleri.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editör:M.Erol TURAÇLI) ÖZBEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.269-276
17) Turhan SOYLU , Demir BAŞAR : OrbitaHemanjiomu.XVIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editör: M.Erol TURAÇLI) ÖZTEK Ofset ve Tipo Matbaacılık, Ankara , 1986, s.283-288
18) T.SOYLU, A.ARDAL : Yumuşak Kontakt Lens Saklama Solüsyonları ile ilgili Bakteriyolojik Bir Çalışma.XIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editörler: Ahmet GÜCÜKOĞLU , Turhan SOYLU) Matbaa Teknisyenleri basımevi, İstanbul, 1986, s212-215
19) SOYLU T., YAVUZ U. KAYURTAR İ.: Arka Kamera Lens İmplantasyonunda Başlangıç Olgularımız.XXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler: Ömer K. Doğan , Süleyman OKUTAN) Cilt 1. Konya , 1988 , s.21-28
20) U.YAVUZ, T.SOYLU, U.KOCA, Ö.EREN, İ.KAYURTAR : 41 Olguda PenetranKeratoplasi Sonuçları. XXII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (Editörler: Ömer K.DOĞAN , Süleyman OKUTAN, Fehmi ÖZKAN) Cilt 2. Konya , 1988, s.853-857
21) U.YAVUZ , T.SOYLU, U.KOCA, Ö.EREN, İ.KAYURTAR , D.KOHEN : Metaoxedrin : Katarakt Cerrahisinde İntraoperatif Ani ve Kalıcı Midriyazis Sağlayan Yeni Bir Ajan. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜNALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLU, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 1. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990, s.222-224
22) T.SOYLU , U.YAVUZ : Keratokonuslu gözlerde PenetranKeratoplasti Sonuçları. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜNALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLU, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 1. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990 ,s.506-510
23) İ.KAYURTAR, T.SOYLU , U.YAVUZ : Mobil Protez Olgularında SferliEvisserasyonun önemi. XXIV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni(Editörler Kurulu : İlhan GÜLALP, Berati HASANREİSOĞLU, Sunay DUMAN, Erol TURAÇLI, Arif ŞERİFOĞLU, Orhan ZİLELİOĞLUI, Ali Şefik SANAÇ) Cilt 2. Yıldırım Ofset Basımevi, Ankara , 1990, s.46-48
24) Ulgar YAVUZ, Öbek EREN, Turhan SOYLU, Faik BANKEROĞLU , Davut KOHEN : PMMA vd Silikon Göz İçi Lenslerin YAG Lasere Dayanıklılıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi BÜLTENİ. Cilt II. İstanbul, 1991, s.23-24
25) Faik BANKEROĞLU , Ulgar YAVUZ, Turhan SOYLU : PenetranKeratoplasti Sonrası Tekrarlayan EpitelDefektlerininKollajen Kornea Şiltleri ile Tedavisi. XXV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt II. İstanbul, 1991, s.229-231
26) Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, Özbek EREN,: Diğer Gözlerinde Tam veya Kısmi Görme Kaybı Olan Kataraktlı Hastalarda Göziçi Lensi Uygulaması. XXV.UIusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt II. İstanbul, 1991, s.283-286
27) Mustafa ELÇİOĞLU, Nursel ELÇİOĞLU , Turhan SOYLU : Okul Çocuklarında Göz Hastalıkları Taraması.XXVI.Ulusal Türk OftalmolojiKongresiBülteni.Cilr 1. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.76-82
28) U.YAVUZ, T.SOYLU, Ö.EREN, F.BANKEROĞLU,S.YÜNEY: Keratoplasti sonrası Astigmatizmada Düzleştirici Insizyon Uygulaması.XXVI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 1. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.138-141
29) Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, Özbek EREN, İrfan KAYURTAR : Glokomlu Gözlerde Göziçi Lens İmplantasyonu. XXVI.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 2. (Editörler: Hikmet ÖZÇETİN, Haluk ERTÜRK, Remzi AVCI) Ön-Mat A.Ş., Bursa , 1993 , s.528-534
30) SOYLU Turhan , YAVUZUİRar, ÖZTÜRK Mahmut, KAYURTAR İrfan : SekonderGöziçi Lens İmplantasyonları.XXVII.Uluasl Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt I. (Editörler: Kutay ANDAÇ, Jale MENTEŞ, Ayşe YAĞCI, Günay HAZNEDAROĞLU, Mehmet ERGİN, Zuhal GÜRCAN, Cezmi AKKIN , Kemal PAMUKÇU) Yeniyol Matbaası, İzmir, 1994, s.583-587
31) Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, İrfan KAYURTAR : Trabekülektomi+Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu+Arka Kamara Göziçi Lens İmplantasyonu Kombine Ameliyatlari.XXVIII.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni. Cilt 1. (Editörler: Ömer Kamil DOĞAN, Reya Çelebi AYDIN) Yeni İnan Ofset Tesisleri, Tekirdağ, 1994, s.242-245
32) Turhan SOYLU , Ulgar YAVUZ, İrfan KAYURTAR Psödofakik Büllöz Keratopatide Penetran Keratoplasti. Türk Oftalmoloji Gazetesi 25 , 334-328,1995

MESLEKİ ÜYELİKLER :
1- Türk Oftalmoloji Derneği
2- ASCRS Uluslarası üyeliği